Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Green Deal infranatuur stimuleert biodiversiteit in bermen

Juni 2016 werd de Green Deal Infranatuur ondertekend. De Green Deal heeft als doel om biodiversiteit bij wegbermen, sloten, spoordijken of leidingen beter te waarborgen. De deelnemende organisaties (o.a. Rijkswaterstaat, gemeente Tilburg, Arcadis, Grontmij en Provincie Noord-Brabant) zetten gezamenlijk hun ervaring en kennis in om biodiversiteit in hun eigen werkgebied vanzelfsprekender te maken. Op deze manier kan de infrastructuur een grote betekenis krijgen voor een duurzamere leefomgeving waar mens en natuur beide voordeel van hebben.

Grote potentie biodiversiteit langs de snelweg

De biodiversiteit in Nederland staat al jaren onder druk. Zo is het slecht gesteld met de bijen- en vlinderstand in Nederland en zijn de maatschappelijke gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de landbouw groot. Een goede biodiversiteit heeft dus naast een belang voor de leefomgeving ook economische waarde. Daarom wordt er gezocht naar initiatieven die biodiversiteit kunnen bevorderen. Nederland beschikt over een dicht netwerk aan infrastructuur: wegen, spoorlijnen, leidingen, dijken en waterwegen. In potentie is deze infrastructuur geschikt om het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur–EHS) en terreinen die verbonden zijn door infrastructuren te ondersteunen. Recente voorbeelden hiervan zijn de opening van de Honey Highway langs de A4 en de nieuwe heidecorridor bij het waterwingebied Soestduinen.

Bron: Rijkswaterstaat