Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Handreiking Verduurzaming MIRT

In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is door Rijkswaterstaat de Handreiking Verduurzaming MIRT - Thema’s Energie/CO2 en Klimaatadaptatie opgesteld. Deze handreiking vormt één van de bouwstenen van verankering van duurzaamheid in het MIRT. En kan door gemeenten gebruikt worden om GWW plannen te verduurzamen.

MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In het MIRT zijn projecten en programma’s opgenomen waarbij het Rijk samen met de regio op een duurzame manier werkt aan bereikbaarheids-, water en ruimtelijk economische opgaven in Nederland.

Bron en meer informatie: Leerplatform MIRT.