Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Groen dak voor rioolgemaal

Het Hoogvlietse rioolgemaal, dat huishoudelijk afvalwater en regen naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Hoogvliet pompt, heeft een groen dak. Hierdoor kan het tijdelijk 25 millimeter neerslag bergen. Dit is de hoeveelheid water die gemiddeld één keer per jaar bij een extreme bui uit de lucht valt.

Om de dakconstructie geschikt te maken voor een groen dak moest eerst de bestaande dakbedekking helemaal vervangen worden. Daarbij zijn ook gelijk veiligheidsvoorzieningen aangebracht om onderhoudswerk aan het groene dak veilig te kunnen uitvoeren. Daarna heeft Gemeentewerken matten met acht verschillende soorten sedum gelegd. Naast vetplantjes kunnen ook kruiden, mossen en grassen gebruikt worden voor groene daken. Groene daken geven een groener aanzien en vormen een belangrijke waterbuffer bij hevige regenval. Verder zorgen de planten voor een langere levensduur van een dak, hebben ze een isolerende werking, houden ze fijnstof vast en gaan ze de opwarming van de stad tegen.

Bron: Informatiecentrum Hoogvliet