Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Floriade: tentoonstelling én bedrijventerrein

De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling die eens in de tien jaar in Nederland plaatsvindt. In april is de zesde editie begonnen. Deze wordt nog gehouden tot einde oktober. De Floriade 2012 geeft een antwoord op de vraag naar een duurzame, met het landschap verenigbare inbedding van productie, industrie en dienstverlening. De ontwikkeling van het terrein moet een meerwaarde hebben voor stad, mens, flora en fauna. Na de Floriade in 2012 wordt het terrein omgevormd tot een duurzaam bedrijventerrein, het Venlo GreenPark. Het GreenPark is een voorbeeldproject voor duurzaam bouwen en cradle to cradle.

Innovatoren voorbeeld voor duurzaam bouwen

Op het Floriade heeft de Provincie Limburg twee bijzondere gebouwen laten verrijzen: Villa Flora en de InnovaToren. Een icoon (Villa Flora) en een landmark (InnovaToren). De Provincie Limburg heeft de opdracht voor het werk rondom de bouw en het onderhoud van de InnovaToren op het Floriadeterrein in Venlo, na een Europese aanbesteding, verstrekt aan BAM Utiliteitsbouw BV. BAM bouwt de InnovaToren en gaat deze na oplevering onderhouden. Het ontwerp is van architect en voormalig rijksbouwmeester Jo Coenen en kost in totaal (inclusief inrichting) 26 miljoen euro. Het complex bestaat uit een kantoorgebouw en een daarin gedeeltelijk geïntegreerde entreeruimte, het atrium, die als entree voor de Floriade 2012 zal fungeren. De kantoortoren van circa 70 meter hoog heeft een bruto vloeroppervlak van circa 5.200 m² verdeeld over twaalf verdiepingen. Het atrium heeft een bruto vloeroppervlak van circa 1.000 m² met daarin de ontvangstruimte en toegangscontrole voor de Floriade. Het atrium heeft een hoog transparant karakter en een bijzondere golvende vormgeving. Naast het Atrium wordt een ruimte van circa 400 m2 gerealiseerd die wordt ingericht als horeca/cateringruimte en aanvullende vergaderfaciliteiten. De InnovaToren is een multifunctioneel kennis- en innovatiecentrum. Het gebouw is vrijwel volledig cradle-to-cradle. Dat wil zeggen dat producten en productiemiddelen zo ontworpen worden dat alle grondstoffen kunnen worden afgebroken of hergebruikt.

Integrale gebiedsontwikkeling door de provincie Limburg

De gebouwen zijn niet het enige waarvoor de Provincie opdracht geeft in het kader van de Floriade. Onder de noemer ’Klavertje 4’ verschijnt aan de westzijde van Venlo een omvangrijk agro-industrieel en logistiek werklandschap. Dit sluit aan op bestaande en in uitvoering zijnde economische activiteiten, zoals Tradeport, glastuinbouw en uitbreiding van de veiling in Grubbenvorst. Door integrale gebiedsontwikkeling willen de betrokken partijen een krachtige Greenport ontwikkelen, in samenhang met versterking van de groenstructuur, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid. Bovendien worden de milieuvoordelen op het gebied van energie, watervoorziening en afvalstoffen zoveel mogelijk benut. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit worden in het gebied versterkt. Het principe van Cradle to Cradle (C2C) wordt zoveel mogelijk toegepast. Dit wordt gerealiseerd door een intensieve samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstellingen. Ook ziet de Provincie voor zichzelf een rol weggelegd als regisseur van de kennisinfrastructuur. Door kennispartijen bijeen te brengen kunnen ontwikkelingen op Greenport Venlo in een stroomversnelling raken.

Tweejaarlijkse bijeenkomst netwerk Milieuzorg Overheden in Innovatoren

Tweejaarlijks komen Milieumedewerkers van ruim 40 overheden bij elkaar om kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 14 juni 2012 zullen deze overheden bij elkaar komen in de Innovatoren. Tijdens deze bijeenkomst vergelijken de overheden de milieuprestatie van hun gebouwen. Daarnaast worden zij geinspireerd door het Cradle to Cradle concept waarop de InnovaToren is gebaseerd. Wilt u meer weten over het Netwerk en de netwerkbijeenkomsten, raadpleeg dan het tablad Het Netwerk.

Bron: Innovatoren