Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Fietspad met zonnepanelen

SolaRoad is de eerste weg in Nederland die zonlicht omzet in elektriciteit. Een nieuwe innovatie op het gebied van energiewinning: het wegennet als een onuitputtelijke bron van groene stroom.

Proeftracé SolaRoad

De SolaRoad is ontwikkeld door TNO in samenwerking met Provincie Noord-Holland, Imtech en Ooms Civiel. Het proeftracé bestaat uit zeventig meter fietspad in Krommenie. In één rijrichting zijn zonnecellen aangebracht onder een geharde glazen toplaag van ongeveer 1 cm dikte. De andere zijde heeft geen zonnecellen en wordt gebruikt om verschillende toplagen te testen. De toplaag moet grip geven voor de fietsers en transparant blijven, voor een maximale energieopbrengst. Vuil moet er met water gemakkelijk af kunnen spoelen.

3 jaar testen opbrengst en veiligheid

Hoeveel stroom het pad oplevert wordt de komende periode getest. Op termijn kan de zonnestroom uit de weg toegepast worden voor bijvoorbeeld wegverlichting, verkeersinstallaties, elektrische auto’s (die er overheen rijden) en huishoudens. De energieopbrengst van het fietspad is 30% lager dan wanneer panelen op daken geplaatst worden, omdat de hellingshoek niet optimaal is. Deze lagere opbrengst, die mogelijk nog lager wordt door vervuiling van het glas is ook meteen het punt waar sceptici kritiek op hebben. De pilot moet uitwijzen of deze kritiek gegrond is. Gedurende drie jaar worden daarom diverse metingen en tests uitgevoerd om SolaRoad verder te ontwikkelen. De testen moeten antwoord geven op vragen als: Hoe gedraagt het zich in de praktijk? Hoeveel energie levert het op? En hoe is het om eroverheen te fietsen? In de aanloop naar de aanleg is het pad in het laboratorium getest zodat het voldoet aan alle (veiligheids)eisen voor wegdekken.

De kosten van 3 miljoen euro worden gefinancierd door de provincie Noord-Holland en door Nederlandse bedrijven die wel brood zien in het commercieel uitbaten van deze zonnewegen. Naar verwachting zal het project binnen tien jaar winstgevend zijn.

US ging Krommenie voor

In maart 2014 plaatste de Brusaws hun eigen ontwikkelde zonnepanelen op hun parkeerplaatst. Door hun populaire video, zamelde ze .2 miljoen dollar bij elkaar om hun product in productie te nemen. Als alle wegen in Amerika omgezet zouden worden in zonne-wegen, dan kon het land drie keer zo veel energie opwekken als ze zelf nodig hebben. Hiermee zouden ze de CO2-uitstoot met 75% omlaag brengen.

Bronnen en nadere informatie: Solaroad, Volkskrant, Bright.nl, of bekijk het youtube filmpje.