Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Proef met refelecterend fietspad

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en bouwbedrijf Dura Vermeer hebben in Purmerend een proefvak aangelegd met asfalt met bijzondere reflecterende eigenschappen.

Door toepassing van het product, Luminum Pave genaamd, wordt een positieve bijdrage geleverd aan de veiligheid van de weggebruiker. Daarnaast wordt energie bespaard, doordat de hoeveelheid energie van de openbare verlichtingsinstallatie kan worden teruggebracht. Verder wordt de CO2 uitstoot van openbare verlichting gereduceerd en draagt Luminum Pave bij aan verlaging van de temperatuur in binnenstedelijke gebieden op warme dagen.

Luminum Pave is een zeer lichte asfaltsoort met speciale oppervlakte textuur, waardoor een hogere wegdekreflectie ontstaat. Hierdoor kan de geïnstalleerde hoeveelheid lichtenergie omlaag om hetzelfde lichteffect voor de weggebruiker te bereiken. Daarbij moet het asfalt over de juiste reflectie-eigenschappen beschikken om ten minste de grenswaarden die worden gesteld aan een openbare verlichtingsinstallatie te kunnen halen om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen. Door de aanleg van het proefvak wil Dura Vermeer ervaring opdoen met de productie en verwerking van het product en kan zij uitgebreide lichtreflectiemetingen in de praktijk op doen.

Bron: Dura Vermeer