Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Waterschap Scheldestromen wordt energiefabriek

Waterschap Scheldestromen heeft de rioolwaterzuivering (rwzi) Terneuzen gemoderniseerd. Het karakter van de zuiveringsinstallatie is daarmee drastisch veranderd van verwerker van afvalwater naar een producent van elektriciteit en grondstoffen, een energiefabriek. Door alle aanpassingen is de eigen energie opwekking gestegen van 32% naar 75%.

Energie uit slib

Bij het zuiveren van afvalwater komt zuiveringsslib vrij. Energie wordt opgewekt door het zuiveringsslib uit het afvalwater te vergisten. Daar komt biogas bij vrij dat kan worden omgezet in elektriciteit. Er is een nieuwe bandindikker toegepast waarmee het gehalte drogestof verhoogd wordt, zodat er meer slib naar de gistingstank kan worden afgevoerd. Hoe meer slib er vergist kan worden, hoe hoger de elektriciteitsopbrengst. De warmtekrachtkoppeling bestaat uit twee nieuwe gasmotoren die gas omzetten in elektriciteit en warmte. Tot slot zijn nog verschillende werkzaamheden uitgevoerd zoals het vervangen van pompen voor groot onderhoud. In combinatie met energie-besparende maatregelen verandert de rioolwaterzuiveringsinstallatie van een grote energieverbruiker tot een energieneutrale machine of zelfs tot een energieleverancier.

Grondstoffen uit zuiveringsslib

In afvalwater zijn bijna alle basisstoffen in verschillende hoeveelheden aanwezig. In de praktijk zijn die er nog moeilijk uit te halen op een manier waardoor die stoffen geschikt zijn voor hergebruik. Om een grondstof als fosfaat in de toekomst ook uit het slib te kunnen halen, is een struvietreactor geplaatst. Door de aanpassingen kan het slib beter ontwaterd worden en is het proces vergaand geautomatiseerd. Na alle aanpassingen voldoet de zuivering uit 1990 weer aan de huidige eisen en kan weer zo’n vijftien jaar vooruit. Het afvalwater uit de gehele gemeente Terneuzen, zo’n 22 miljoen liter per dag, wordt in Terneuzen schoongemaakt. Ook wordt hier het slib van de zes andere Zeeuws-Vlaamse zuiveringen vergist en omgezet naar energie.

Waterschappen worden energiefabrieken

Via de Energiefabriek werken waterschappen in Nederland samen om meer uit het waterzuiveringsproces te halen. Zie voor meer informatie het artikel over Waterschap Rivierenland.

Bron: Zeeuwseregio.nl