Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Arnhem gaat energie uit rioolwater winnen

De gemeente Arnhem wil gebouwen op te warmen en af te koelen met energie uit het rioolwater. De gemeente krijgt hiervoor een subsidie van 1,3 miljoen euro van de Europese Unie.

Warmtewisselaar

De techniek om warmte en koude uit rioolwater te winnen heet SEWEEX (SEWage Energy Exchange system). Deze techniek is gebaseerd op het principe dat afvalwater het hele jaar door een constante temperatuur heeft. In de zomer is het water koeler dan de buitentemperatuur, in de winter juist warmer. Dit temperatuurverschil is te gebruiken om bijvoorbeeld woningen, kantoren, winkels en scholen te koelen of te verwarmen. Daarvoor worden warmtewisselaars in de bodem van het riool gebouwd. De warmte of koude van het rioolwater wordt zo overgedragen op het water dat door een apart leidingensysteem loopt. Via dit leidingensysteem en een warmtepomp loopt het water naar de verwarmings- en luchtverversingsinstallaties van gebouwen, waar de warmte of koude wordt overgedragen op het klimaatsysteem van het gebouw (via een warmtewisselaar). De gemeente moet in het centrum een groot stuk riolering verplaatsen. Dit biedt een mooie gelegenheid om in het nieuwe riool de warmte- en koudewinning toe te passen.

Energieneutrale stad

In het collegeakkoord is afgesproken dat Arnhem op termijn een CO2-neutrale stad wordt. Om dit te bereiken wil de gemeente meer duurzame energie produceren en gebruiken. Het project SEWEEX kan daarbij helpen. De verwachting is dat de emissies, van CO2 en fijnstof, met 78% verminderen ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming van een zelfde hoeveelheid gebouwen. Ook levert het systeem financieel voordeel op in vergelijking met andere energiebronnen.

Europese subsidie

De subsidie voor SEWEEX is afkomstig uit het programma LIFE+, het Europese milieufonds. Elk jaar selecteert de EU innovatieve idee├źn die als voorbeeld kunnen dienen binnen Europa. Een deel van de subsidie is bedoeld om bekendheid te geven aan SEWEEX, zodat dit duurzame idee in Nederland en andere Europese landen gekopieerd wordt.

Bron: www.energieoverheid.nl, Cobouw en gemeente Arnhem