Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Elektriciteit en ‘groen gas’ uit afvalwater

De rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch maakt per dag ongeveer 45 miljoen liter rioolwater schoon. Het plan is om uit het afvalwater circa 5 miljoen kubieke meter biogas te winnen. Met dit biogas wordt elektriciteit opgewekt én brandstof geproduceerd voor huisvuilwagens van de gemeente. Warmte voor het zuiveringsproces komt uit de verbranding van snoeiafval.

Doelstelling & aanpak

Doel van het project is energie uit afvalwater te winnen. De rioolzuiveringsinstallatie (RWZI) in ’s-Hertogenbosch gebruikt snoeiafval van de gemeente voor warmte in het zuiveringsproces. In dit proces wordt het rioolwater gezuiverd én biogas geproduceerd. Dat gas wordt gebruikt voor het opwekken van stroom. Na de realisatie van de nieuwbouw van de RWZI werkt men dit biogas op tot aardgaskwaliteit. De lokale industrie gaat dit gebruiken voor de verwarming van bedrijfsprocessen. Daarnaast zullen de huisvuilwagens van de gemeente ’s-Hertogenbosch op dit gas gaan rijden.

Resultaten

Het project is in de voorbereidende fase. Uiteindelijk moet het opgewekte gas gedeeltelijk worden opgewerkt naar ‘groen gas’ en gedeeltelijk wordt hiermee elektriciteit opgewekt. Het gas en de elektriciteit worden geleverd aan de industrie. 50 huisvuilwagens van de gemeente zullen op ‘groen gas’ gaan rijden.

Energiefabriek

Het plan is onderdeel van de Energiefabriek ’s-Hertogenbosch. Dit is een project van Waterschap Aa en Maas, in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch (leveren snoeiafval, afname biogas voor huisvuilwagens).

Bron en meer informatie: Waterschap Rivierenland Kanskaarten, Ferdinand Kiestra, Innovator Waterschap Aa en Maas