Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Brandstofcel in RWZI wint Vernufteling 2010

Waterschap Hunze en Aa’s heeft samen met haar partners zowel de juryprijs als de publieksprijs gewonnen met haar inzending voor de Vernufteling. Dit is de prijs voor het meest innovatieve project van een Nederlands ingenieursbureau. Het winnende project lost verschillende problemen in bestaande waterzuiveringsinstallaties in een keer op, aldus juryvoorzitter Rudolf Das. In totaal dongen een zestigtal inzendingen mee naar de prestigieuze prijs.

Bestaande waterzuiveringsinstallaties gebruiken veel energie om stikstof en fosfaat uit het afvalwater te verwijderen, zonder deze stoffen een nieuwe toepassing te geven. Het project van Hunze en Aa’s maakt hergebruik van beide stoffen wel mogelijk en is bovendien kosten- en energiebesparend. Samen met de partners binnen dit project DHV, Stichting Toegepast onderzoek waterbeheer (Stowa), Technische Universiteit Delft, adviesbureau HITC, kennisinstelling LeAF, Waterschap Noorderzijlvest en magnesiumproducent Nedmag werkt Hunze en Aa’s aan de toepassing.

Gele stroom en groen fosfaat

De nieuwe, innovatieve zuiveringstechnologie haalt de stikstofverbindingen als gasvormig ammoniak uit het afvalwater. Dat ammoniak dient vervolgens als brandstof voor een speciale brandstofcel waarmee stroom en warmte wordt opgewekt. Deze ‘gele stroom’ uit urine en huishoudelijk afvalwater is duurzaam en bovendien wint de technologie het fosfaat zodanig terug dat het geschikt is als hoogwaardige grondstof voor onder andere de productie van voedingsmiddelen.

Modern technisch vernuft

Deze vinding sluit probleemloos aan op het gangbare zuiveringsproces van afvalwater en is daarmee direct op grote schaal toepasbaar. Het zuiveringsprincipe leent zich ook om apart ingezamelde urine of mest uit veestallen te behandelen, dus voordat het riool of oppervlaktewater met stikstof en fosfaten wordt belast. De gedachte om ketens te sluiten – een wereldwijde uitdaging – en grondstoffen te hergebruiken past bij wat verwacht mag worden van modern technisch vernuft, aldus de jury.

Bron: Waterschap Hunze en Aa’s