Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Boulevard Scheveningen duurzaam

De Gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap Delfland zijn verantwoordelijk voor de renovatie en herinrichting van de boulevard van Scheveningen. Hun nadrukkelijke wens bij het aanbestedingstraject is een duurzame aanpak. Het resultaat: een klimaatneutrale aanpak voor de Boulevard.

Duurzaam versterken

Scheveningen is één van de populairste badplaatsen in Nederland. Maar het is deels ook een ‘zwakke schakel’ in de Nederlandse kust. Om deze zwakke plek duurzaam te versterken wordt er over 1 kilometer in de boulevard een dijk aangelegd. Ook krijgt de boulevard een nieuwe uitstraling: een golvend verloop dat de oude historische kustlijn volgt met speelse niveauverschillen. Gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap Delfland zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project. Den Haag en Delfland namen bij selectie op dat als er méér dan vijf aannemers zouden voldoen aan de selectiecriteria, de vijf die het beste scoorden op duurzaamheid zouden doorgaan.

Duurzaamheid

In de Selectieleidraad stond dat de gegadigden moesten aangeven in hoeverre zij rekening houden met duurzaamheid op de volgende punten:

  • Algemeen (Verantwoord ketenbeheer, Innovatiekracht duurzaamheid, Maatschappelijk jaarverslag, Visie en beleid op het gebied van duurzaamheid)
  • People (Voldoen aan ILO-normen, Social return, Personeelsbeleid)
  • Planet (Klimaat/energieverbruik, Materialen/grondstoffen/hergebruik, Duurzaam transport)
  • Profit (Investeren en beleggen (pensioenen), Social Investment)

Na selectie is in het bestek opgenomen dat gegund zou worden op economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), met duurzaamheid als één van de criteria. In de Aanbestedingsleidraad is als doelstelling opgenomen: ‘Duurzaamheid in de breedste zin van het woord, daar waar mogelijk, inpassen in het proces’.

Energieverbruik, CO2-emissie en uitlaatgassen

De uitgenodigde partij diende bij het Plan van Aanpak aan te geven hoe hij het energieverbruik en emissies van CO2 en uitlaatgassen tijdens de uitvoering van het werk dacht te beperken. En hoe hij dacht te voorkomen dat ongewenste (afval)stoffen in het milieu terecht komen. Als de aannemer het aantal autokilometers aantoonbaar wist te beperken dan werd dat positief gewaardeerd. Dat gold ook voor eventuele klimaatcompensatie van het afgelegde aantal kilometers.

Beste prijs-kwaliteitverhouding

De keuze viel uiteindelijk op de aannemer die als totaal de beste prijs-kwaliteitverhouding had. In de loop van 2010 start deze aannemer, de werkzaamheden zullen zo’n drie jaar duren. Daarna is Scheveningen toekomstproof: bestand tegen het wassende water, mét behoud van uitzicht op zee. Bovendien wordt een coördinator duurzaamheid aangesteld die zorgt voor duurzame toepassingen op de werkvloer (zoals carpoolen naar de werkplaats toe, motoren uit als er niet gewerkt wordt).

Succesfactoren en leerpunten

Bij aanvang was het ‘strijden’ om de organisatie mee te krijgen met de duurzame aanpak. Vooraf stond de organisatie argwanend tegenover duurzaamheid bij aanbesteding, nu willen ze liefst nog méér duurzame initiatieven. Hoewel het duurzaamheidscriterium bij de gunning maar voor 5% meewoog, besteedden de aannemers er bijzonder veel aandacht aan. Ze pakten het serieus op en kwamen met goede, concrete voorstellen. Achteraf had duurzaamheid wel meer gewicht mogen krijgen, zo menen de opdrachtgevers.

Kosten

Het project gaat zo’n 75 miljoen euro kosten. Duurzaamheid kost niet meer: de gekozen aanpak is zelfs de goedkoopste!

Bron: Agentschap NL (voorheen Senternovem)