Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Baksteen klimaatvriendelijker dan betonsteen

De CO2-uitstoot voor de aanleg van een weg met gebakken straatstenen is twee keer zo laag als die van eenzelfde stuk weg met betonstenen. Ingenieursbureau Tauw heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam productie, transport, aanleg, onderhoud, sloop en hergebruik van deze stenen onderzocht.

De productie van straatstenen kost meer energie dan productie van betonstenen. Daar staat tegenover dat betonstenen meer CO2-uitstoot veroorzaken bij winning van grondstoffen, vervoer, aanleg en sloop. Betonstraatsteen moet ook vaker vervangen worden.

De betonnen straatsteen scoort in de rekensom van Tauw een uitstoot van 151,1 ton CO2 per wegvak van honderd meter. Dit is dubbel zo veel als de baksteen. De keuze voor gebakken in plaats van betonnen klinkers bespaart 237 kiloton CO2 voor het hele Amsterdamse wegoppervlak. De berekeningen zijn gebaseerd op een gebruik van honderd jaar van de stenen.

Bron: Cobouw