Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Halfwarmasfalt voor milieuwinst

In september 2005 is de eerste reguliere weg in ons land voorzien van lagetemperatuurasfalt. Het gaat om de De Raayer Luyckweg in Swalmen, een landelijke weg van 1.100 meter lengte en 4 meter breedte. De nieuwe asfaltsoort wordt geproduceerd bij een temperatuur van maar 90 graden. Verwerking is mogelijk bij temperaturen tussen 60 en 80 graden. De verwerking bij deze temperatuur levert een forse energiebesparing en CO2-emissiereductie op ten opzichte van de productie van normaal asfaltbeton, dat bij 170 graden wordt gemaakt. Janssen de Jong Infra (die het ontwerp heeft bedacht en uitvoert) noemt een energiebesparing van 35 procent, waarmee het bedrijf het systeem typeert als 'de milieuvriendelijkste weg van Nederland'.

Ook de gemeente Alphen-Chaam heeft 'halfwarm-asfalt' toegepast. BAM heeft een project gerealiseerd van 13.500 ton LEAB, waarmee 94.500 kg CO2-reductie is bereikt. Het LEAB is geproduceerd door de ZNAC (Zuid-Nederlandse Asfalt Centrale) in Breda. De ZNAC is omgebouwd naar een bio-olie gestookte installatie. Door de toevoeging van vocht aan heet bitumen in asfaltinstallaties is i.p.v. 180ºC slechts een temperatuur van 90ºC nodig om dit asfalt aan te leggen. In de wegenbouw is hierdoor een energiebesparing haalbaar tot wel 40% en een aanzienlijke reductie van de uitstoot van CO2, NOx en Koolwaterstoffen. Uit een LCA-studie in opdracht van SenterNovem blijkt dat half-warm asfalt op alle fronten significant beter scoort en het wordt door Rijkswaterstaat opgenomen in DuboCalc. Er zijn twee half-warme asfaltproducten op de markt: LT-Asfalt (LageTemperatuur asfalt) en LEAB (LaagEnergieAsfaltBeton).

Bij de weg in Swalmen is overigens ook een speciale funderingstechniek toegepast: het BituFoam-procédé. Daarbij wordt schuimbitumen en cement met een deel van de bestaande wegverharding gemengd. Dit bespaart op het materiaalgebruik van het fundament en daarmee ook op het transport van bouwstoffen. Als toplaag is een combinatie van een traditionele schone slijtlaag met emulsieasfaltbeton, Via-Micro, aangebracht. De kosten van de gehele constructie waren in Swalmen ongeveer gelijk aan de kosten van een conventionele wegconstructie.

De weg was oorspronkelijk maar 3 meter breed, maar om veel randschade te voorkomen is de weg verbreed tot 4 meter. De toegepaste verharding is volgens de producent gelijkwaardig met conventionele oplossingen voor deze weg.

Gebaseerd op bericht uit Cobouw (13 sep 2005) en artikel op www.energiebesparinggww.nl.