Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Rotterdam voert pilot uit met circulaire straatstenen

December 2018

De gemeente Rotterdam heeft ambities op gebied van duurzaamheid en circulariteit bij het wegbeheer. In de zoektocht naar duurzame verharding stuitten de wegbeheerders op circulaire straatstenen van hergebruikt betonpuin met geopolymeren als ‘groen’ bindmiddel. Op dit moment loopt een pilot in de stad, een tweede is in voorbereiding. Arjen Oostra, beheerder wegen: "We willen als grote gemeente vooral de markt uitdagen om met innovaties en duurzame oplossingen te komen. Afhankelijk van de resultaten gaan we het materiaal breder toepassen."

De proef loopt in het gebied Rotterdam - Zuidwest; een tweede proef in Prins Alexander is in voorbereiding. Het gaat in totaal om 6.000 vierkante meter aan circulaire straatstenen en 1.500 meter aan trottoirbanden.

Van oudsher wordt beton gemaakt met cement als bindmiddel. De milieu - impact van cement is hoog. Wereldwijd wordt daarom gezocht naar ‘groenere’ bindmiddelen. De gebruikte stenen hebben een toplaag van traditioneel beton met cement. Het onderbeton bestaat uit betongranulaat (hergebruikt betonpuin) en industriële bijproducten (geopolymeren) die als bindmiddel zijn hergebruikt. De gemeente denkt met de proef 44% CO2 te besparen.

Arjen Oostra: “Omdat het nieuw materiaal is, blijven we testen op sterkte en splijtweerstand. En we houden de ontwikkeling van de kosten in de gaten. Als het materiaal dichter bij Rotterdam geproduceerd kan worden, dan zullen de kosten dalen.” Afhankelijk van de resultaten van de proef zal de duurzame verharding ook elders in de stad worden toegepast.

Bron: Gemeente Rotterdam