Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Rotterdam doet proef met asfalt dat CO2-emissie terugdringt

In de gemeente Rotterdam wordt een proefvak met energiezuinig geproduceerd asfalt aangelegd. Het proefvak vormt het sluitstuk van het project Gordel- en Kanaalweg. Hiermee wordt de ‘noordelijke randweg’ afgerond. Met de aanleg van deze weg was men in september 2004 begonnen.

CO2-emissie reducerend asfalt

Op het proefvak past Dura Vermeer de in eigen huis ontwikkelde asfaltsoorten Ecopave H en W toe. Het asfalt wordt ook wel lagetemperatuur asfalt genoemd. Lagetemperatuur asfalt wordt door verschillende bedrijven geproduceert. De eigenschappen van dit asfalt zijn steeds net iets anders. De productie van lagetemperatuur asfalt van Dura Vermeer vindt plaats bij een temperatuur tussen de 100 en 130 oC, in plaats van de gebruikelijk 170 tot 190 oC. De CO2-uitstoot van de productie van het asfalt lager, doordat aardolie in het asfalt is vervangen door koolzaadolie. Koolzaadplanten, waar de olie van gemaakt is, nemen tijdens het groeien veel CO2 op. Per m2 weg wordt op deze manier circa 1 kg CO2 vastgelegd. Samen met de lage productietemperatuur, reduceert Ecopave H en W CO2-emissie 15% tot 25%.

Proef in Rotterdam

Het proefvak (4.245 m2) is verdeeld in drie vakken. Vak één wordt aangelegd met alleen gewoon asfalt. Bij vak twee en drie worden de onder- en tussenlagen vervangen door lagetemperatuur asfalt. In vak twee wordt met Ecopave H de emissie gereduceerd (ongeveer 15% CO2) door een organische was aan het asfalt toe te voegen. In vak drie wordt Ecopave W, asfalt op basis van schuimbitumen, toegepast. Dit resulteert in een 25% lagere CO2 emissie. Aan de deklagen verandert niets, voor deze lagen wordt conventioneel asfalt gebruikt.

Onderzoek

Dura Vermeer, gemeente Rotterdam, Agentschap NL, Universiteit Twente, M+P en Intron hebben onderzoek gedaan naar de emissies, de verwerkbaarheid van het asfalt, de CO2-emissie reductie en de levenscyclusanalyse. Functionele proeven hebben aangetoond dat het lagetemperatuur asfalt kwalitatief gelijkwaardig is aan normaal asfalt.

Slaagt de proef dan kijkt de gemeente of het lage temperatuur asfalt op meerdere plaatsen in Rotterdam kan worden aangelegd.

Bron: Dura Vermeer