Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Milieuvriendelijke onkruidbestrijding met de WAVE-methode

De gemeenten Amersfoort en Winschoten passen de WAVE-methode toe bij onkruidbestrijding. WAVE staat voor "Water Als Vitaal Element". De WAVE spuit bijna kokend water op het onkruid. Het water werkt diep in de plant door, met als gevolg dat het bovengrondse deel en de wortelhals afsterft. Na één of enkele behandelingen gaat het onkruid dood. De techniek is sensorgestuurd, waardoor alleen daar waar daadwerkelijk onkruid staat gespoten wordt. Er wordt geen heet water en daarmee dus geen energie verspild.

Uit de Levenscyclusanalyse (LCA), die het IVAM (onderdeel van de Universiteit van Amsterdam) in 2001 en 2002 voor diverse methoden van onkruidbestrijding verrichtte blijkt dat de heetwatermethode het minst milieubelastend is. Daarbij is gekeken naar alle milieubelastende factoren zoals onder meer het brandstofverbruik, de slijtage, de uitstoot van gassen en de giftigheid voor ecosystemen. Daarnaast verbruikt de WAVE door de sensorgestuurde techniek nog maar geringe hoeveelheden heet water. De milieubelasting is daardoor vrijwel te verwaarlozen.

Kosten

In een gemiddelde wijk wordt per dag een oppervlakte van één tot twee hectaren behandeld, afhankelijk van de situatie. De kosten liggen daarmee lager dan die van de andere niet-chemische onkruidbestrijdingtechnieken. De gerealiseerde capaciteit is hierbij afhankelijk van de mate waarin de onkruiden voor de machine bereikbaar zijn. De WAVE is knikbestuurd en de standaard werkbreedte van 1,20 meter is eenvoudig te verhogen naar 1,50 meter. Obstakels worden handmatig bijgewerkt.

Resultaten

Met de WAVE-methode bij onkruidbestrijding op openbare verhardingen, wordt gemiddeld met 2 à 3 behandelingen het gewenste kwaliteitsbeeld gerealiseerd. Het onkruid verwelkt na één dag en door het gebruik van de verharding verdwijnen na korte tijd alle resten. Door de dieptewerking van deze techniek gaat veel onkruid dood. Indien er weinig wordt geveegd kan er wel onkruidgroei van in de voegen gewaaid zaad optreden. Het resultaat wordt, net als bij alle andere niet-chemische technieken, sterk beïnvloed door de kwaliteit van de verharding. Op vlakke verhardingen met smalle voegen is gemakkelijker een schoon resultaat te behalen dan op oude en verzakte verhardingen.