Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Waterkwaliteit op peil houden

In Spijkenisse wordt de waterkwaliteit door een aantal maatregelen op peil gehouden. Voor de waterkwaliteit is het van belang dat een watergang voldoende diep is. Daarom wordt er door de gemeente regelmatig gebaggerd. De groei van waterplanten mag echter weer niet te veel worden belemmerd, omdat dit een positieve invloed op de waterkwaliteit uitoefent. Dat betekent dat schonen van watergangen en oevers in de zomer niet vaker dan strikt noodzakelijk plaatsvindt. Verder mogen gemaaide waterplanten niet in het water terechtkomen, omdat de afbraak van die planten veel zuurstof vraagt en daarmee veel dieren bedreigt. Tenslotte moet de aanvoer van water voldoende zijn om een licht stroming te veroorzaken. De afgelopen jaren zijn op enkele plekken in Spijkenisse natuurvriendelijk oevers gerealiseerd, ook hierdoor wordt de kwaliteit van het water beter. De watergangen hebben een natuurlijk aanzien en de biodiversiteit neemt toe. Bovendien dienen de natuurvriendelijke oevers als ecologische verbindingszone.