Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Waterschap maakt bouwmateriaal van gras

Ieder jaar maaien waterschappen duizenden kilo's gras langs de walkanten. Het maaisel blijft liggen of wordt tegen betaling verwerkt. Zonde, vond Henk Post, directeur bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. En dus ging hij op zoek naar alternatieven met als ideaal: waardeloos materiaal waardevol maken. Met de ontwikkeling van 'VeggieTimber', lijkt hij daarin te zijn geslaagd.

Efficiënt en duurzaam

Het maaien van de walkanten kost het waterschap ieder jaar zo'n twee miljoen euro. Door een nieuwe bestemming te vinden voor het maaisel, en het voor langere tijd aan de CO2-kringloop te onttrekken, leveren de waterschappen een bijdrage aan de oplossing voor klimaatverandering. Daarnaast maakt het de bedrijfsprocessen efficiënter en op termijn goedkoper.

Veggie Timber

In 2014 vroeg het waterschap acht bedrijven om te pitchen wat zij met het gras konden tijdens het Pecha Kucha Café. Het waterschap had zelf ook een pitch voorbereid: stel dat we van maaisel walbeschoeiing kunnen maken? Dus vandaag maaien, morgen bewerken en overmorgen weer terugplaatsen langs diezelfde sloot. Dit idee bleek uitvoerbaar: met gras leek het mogelijk om planken en balken te maken waar weer walbeschoeiing van gemaakt kan worden. Na de ontwikkelperiode van de balken was er na negen maanden een eerste paal gemaakt die ook meteen werd geplaatst (de eerste 100 meter beschoeiing). Vervolgens werd het materiaal doorontwikkeld onder de naam 'VeggieTimber'. Samen met Rijkswaterstaat wordt momenteel onderzocht of hiermee ook geleiderails gemaakt kan worden.

Lage LCA-waarde

Een volgende stap is een levenscyclusanalyse (LCA) van VeggieTimber, om de totale milieubelasting te bepalen gedurende de hele levenscyclus. Ook ten opzichte van andere materialen. Een voorzichtige berekening - die echter nog geen rekening houdt met restproduct als grondstof - leert dat de LCA-waarde van VeggieTimber in eco-kosten (de kosten om milieubelasting te beperken), beduidend lager is dan van (tropisch) hardhout, wat normaal gebruikt wordt voor walbeschoeiing.

Bron en meer informatie

Bron: Pianoo, dossier: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.