Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Waardering voor groen moet eyeopener zijn

Uit onderzoek onder burgers en ambtenaren blijkt dat groen in openbare ruimte erg belangrijk is. Dit staat in de top 5 van redenen waarom de openbare ruimte gewaardeerd wordt. Het scoort hoger dan aanwezigheid van winkels bijvoorbeeld. Ambtenaren schatten vaak ergernissen, zoals zwerfvuil en huisvuil in straten zwaarder in bij de beoordeling van de openbare ruimte. Dit blijkt voor de burger echter minder belangrijk, omdat zij daarin zichzelf meer verantwoordelijk voelen dan dat zij daarin iets van de gemeente verwachten.

Blijmakers

Onderzoeker Kanne van I&Osearch: "Wat opvalt is in de uitkomsten is dat 'groen' en 'parken' ook bij de open antwoorden veel genoemd wordt . Een aantal antwoorden uit de 'blijmakers': "Als ik de heren en dames van de plantsoenendienst aan het werk ziet in mijn straat" en "De aanleg van groen en bomen, het aanleggen van doorgangen voor wild, het ontmoedigen van vrachtverkeer in de stad". Wat ook scoort in het onderzoek zijn "burgerinitiatieven die oog hebben voor groen en natuuropvoeding en natuurbeleving".

Praktijkvoorbeeld: Burgerinitiatieven in Groenlo

Praktijkvoorbeelden van burgerinitiatieven met openbaar groen laten zien dat dit werkt. Pluk Stad Groenlo is zo’n initiatief. De gemeente was al op zoek naar een nieuwe invulling van het stuk grond langs de gracht. De initiatiefgroep Pluk Stad Groenlo wilde daarmee wel aan de slag en maakt nu actief werk van het nog groener maken van Groenlo, een plek waar mensen hun initiatief kunnen delen en gemeentelijke hulp krijgen met het uitwerken en realiseren. Speerpunten zijn het aantrekkelijk maken van de stad flora en fauna en tegelijk koppelingen leggen met het onderwijs en zorgorganisaties, door hen bij het onderhoud te betrekken. Aanleg van groen gaat op kosten van de gemeente, onderhoud door buurtbewoners onder begeleiding van een hovenier die dit vrijwillig oppakt.

Eyeopener voor gemeenten

Pluk de Stad sluit zich aan bij één van de bevindingen van onderzoeker Kanne. Dat groen op 1 staat in de vrolijkheden top 10 zou voor gemeentemensen een eyeopener mogen zijn: van groen (perken, plantsoenen, bomen, parken) worden mensen echt gelukkig, al schreeuwen ze dat misschien niet van de daken, want 'Slecht onderhoud van groen in de buurt' staat op 6 in de ergernissen top 10 bij Leefbaarheid maar haalt overall top 10 niet. Dat ze niet gaan klagen als het er niet of onvoldoende is, zou voor beleidsmakers geen reden moeten zijn er geen aandacht aan te besteden.

Bron: Gemeente.nu

.