Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Takkenrillen kunnen nuttig zijn voor de natuur

Ook in de winterperiode is er allerlei werk te doen in het openbaar groen van de gemeente Ridderkerk. Zo worden in deze tijd nieuwe beplantingen aangelegd en oude beplantingen gesnoeid. Veel van dit snoeiwerk gebeurt in grotere groeneenheden zoals bosplantsoen-stroken en parken.

Bij dergelijke groenobjecten is het onderhoud gericht op het bevorderen van natuurlijke processen. Het kan daarbij nuttig zijn om het materiaal dat bij de werkzaamheden vrij komt weer in het groen te verwerken. Dit komt de natuurlijke kringloop ten goede. Zo kunnen we het snoeihout gebruiken om er zogenaamde "takkenrillen" van te maken. De bossen snoeihout worden in de lengterichting aaneengesloten tussen de heesters en bomen neergelegd zodat zij als het ware een lange rug vormen tussen de beplanting.

Zo vormen de takkenrillen een winterse behuizing aan allerlei kleine dieren en vogels. Padden en bruine kikkers houden onder de takkenbos-sen en tussen het afgevallen blad hun winterslaap. Woel- en spitsmuizen vinden er beschutting en voedsel. Allerlei insectenlarven overwinteren er. In het voorjaar kunnen kleine vogelsoorten zoals het winterkoninkje, er hun nest bouwen.

Na verloop van de tijd zullen de takkenbossen verteren. Daarbij vormen ze voedingsstoffen die in het najaar het park met hun padden-stoelen verlevendigen. Zo maakt het snoeihout dus deel uit van de natuurlijke kringloop. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat de takkenrillen verplaatst worden doordat er bijvoor-beeld kinderen mee gaan slepen. Gooi er ook geen ander tuinafval bij. Hierdoor ontstaat er overbemesting waardoor de natuurlijke kringloop wordt verstoord.

(Bron: 'De Combinatie')