Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Schapen en geiten als grasmaaier

De gemeente Groningen startte in 2007 met het maaien van bermen en taluds met behulp van een kudde van zo'n 300 schapen. Ze worden in de maanden augustus en september ingezet.

Naast schapen happen nu ook geiten bermen in de stad kort. Acht Nederlandse landgeiten grazen vanaf vrijdag 22 augustus 2008 op een klein stukje berm en een deel van het bosplantsoen naast de busbaan langs het Stadspark. Hiermee zet de gemeente Groningen een nieuwe stap in het ecologisch beheren en onderhouden van bermen. De gemeente zet de geiten langs het Stadspark in omdat de maaimachines er daar niet of nauwelijks bij kunnen. Geiten zijn minder kieskeurig dan schapen en daarom zeer geschikt om brandnetels, distels en berenklauw kort te houden. De dieren houden ook de faunapassage die er voor kleine zoogdieren en amfibieƫn is aangebracht kort en begaanbaar.

De geiten grazen in een met raster afgezet stuk berm en bosplantsoen. Mensen van het ecologische beheerbedrijf Gradiƫnt begeleiden ze. De gemeente kijkt of de dieren het hele jaar kunnen blijven. Door hun wollige ondervacht en langharige bovenvacht kunnen landgeiten probleemloos het hele jaar buiten zijn, als ze maar kunnen schuilen onder bomen of struiken. Als de komende winter blijkt dat ze niet genoeg te eten hebben, dan worden ze voor de winterperiode elders ondergebracht.

(Bron: website gemeente Groningen)

Brielle zette al eerder schapen in als grasmaaier. In 2004 werd een proef gehouden op de Brielse vestingwallen en nog steeds grazen er schapen op de wallen. Het stuk is met schapengaas afgezet zodat schapen en honden geen last van elkaar hebben. Het beheer kostte de gemeente jaarlijks ruim 75.000 euro. De schuine vlakken worden twee keer per jaar gemaaid, de vlakke delen om de negen dagen. Om de kosten te drukken en om aan de ARBO-normen te voldoen worden de laatste tijd bij het maaien grotere machines gebruikt, maar die zijn schadelijk voor de wallen. De schapen zorgen voor een betere groei van kruiden en grassen waardoor afkalving van de grond vermindert. Ook oogt de grasmat door de schapenbegrazing strakker, omdat er continu 'gemaaid' wordt. De besparing op het maaigeld wordt ingezet om de schapenafrastering te financieren.