Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Provincie Noord-Brabant plant biologisch geteelde bomen langs provinciale weg

Langs de rotonde op de provinciale weg ter hoogte van Wagenberg zijn door de provincie Noord-Brabant biologisch geteelde bomen geplant. Het gaat om 175 eiken en 8.000 beuken voor een haag. De bomen hebben het EKO keurmerk en een SKAL licentie. Gedeputeerde Eric Janse de Jonge leverde op 27 mei 2005 het plantmateriaal feestelijk op.

Vanuit het 'groenbeleidsplan provinciale wegen' is de aanplant van biologisch geteelde bomen een van de vastgestelde activiteiten. Voor wat betreft de groenvoorzieningen streeft de Provincie bij het aankopen van plantmateriaal naar een aandeel van 20% biologisch geteelde bomen en struiken over een periode van 10 jaar. Hoewel de doelstelling van 20% op dit moment nog niet haalbaar is, zijn er wel voornemens het beleid verder te concretiseren. Hierbij is het van belang dat alle marktpartijen samenwerken om het beleid een goed vervolg te geven.

Bron: Provincie Noord-Brabant