Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Olifantsgras voor nuttige vulling tijdelijk beschikbare grond

Grond waar voorlopig niet gebouwd wordt kan ingezet worden voor verbouwen van olifantsgras. Net als bomen bevat het veel cellulose en lignine en daar kan je van alles van maken: van papier tot kunststof. Olifantsgras neemt wel 4x zoveel CO2 op dan een bomenbos. En in veel minder tijd. Het wordt één keer geplant en daarna kan het 20 jaar geoogst worden. Er is vrijwel geen mest nodig en het gewas groeit zelfs uitstekend op arme zandgrond. Per jaar komt er van een hectare Olifantsgras zo'n 20 ton opbrengst. Soms wordt Olifantsgras gebruikt als oplossing voor een probleem zoals overlast door ganzen of meeuwen. En op plekken waar Olifantsgras groeit krijgt onkruid geen kans.

Veel positieve kanten

Er zitten veel positieve kanten aan het beschikbaar stellen van gronden voor de teelt van Olifantsgras. De belevingswaarde van het gebied gaat omhoog, het biedt ruimte voor burgerinitiatieven, het vergroot de leefbaarheid en betrokkenheid, het geeft de gemeente een beter uiterlijk en imago en het kan een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Bron: Nnrgy