Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Mos zuivert de lucht

Als het aan de Universiteit van Bonn ligt, wordt mos hèt nieuwe, natuurlijke wapen tegen fijn stof. Onlangs startte op de autoweg 562 bij Bonn een proef met mosmatten langs de middenberm. De proef moet aantonen of mos alle fijn stof die erop valt, weet te verteren. Het aan de universiteit verbonden Nees-Institut doet al langer onderzoek naar de functie van mossen. Daaruit bleek dat één vierkante meter van deze plant per jaar zo'n twintig gram fijn stof kan 'opeten'. Langs een druk bereden autoweg daalt jaarlijks ongeveer veertien gram per vierkante meter fijn stof neer.

Mos werkt, anders dan bomen en struiken, het hele fijn stof weg, zo leert het onderzoek. Anders dan deskundigen vaak aannemen bestaat fijn stof niet alleen uit afslijpsel van autobanden, remmen, koppelingen en roestdeeltjes, maar voor de helft uit ammoniumnitraat. Deze wordt gevormd door de verbinding van ammoniak (die bijvoorbeeld uit katalysators komt) met stikstof- of zwaveldioxide. Valt de fijn stof op het mos, dan houdt de plant dat vast en voedt zich ermee. De 'honger' van het mos is zo groot dat het veel fijn stof aankan. Mos heeft geen wortels en kan met zijn hele oppervlakte stikstofverbindingen, fosfaten, calcium en dergelijke opnemen. Mos neemt echter alleen op als het nat is. Bij grote droogte, werkt mos niet. De Universiteit Bonn wijst erop dat het gaat om het totale resultaat over een jaar gemeten.

[overgenomen uit: Nieuwsbrief Platform Schone Voertuigen, nr 8, aug/sept 2007]