Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Overheid gebruikt minder chemische bestrijdingsmiddelen

De overheid gebruikt steeds minder chemische bestrijdingsmiddelen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In vijf jaar tijd halveerde het gebruik van de middelen om bijvoorbeeld onkruid en insecten tegen te gaan.

Bewust beleid

In 2009 gebruikte de overheid ruim 25.000 kilo aan bestrijdingsmiddelen. Dat was volgens het CBS in 2005 nog ruim 53.500 kilo. “Dat is bewust beleid, we willen volks- en diergezondheid en de waterkwaliteit verbeteren”, lichtte een woordvoerster van het ministerie van Infrastructuur en Milieu toe. De overheid probeert met bijvoorbeeld mechanisch maaien en duurzaam beheer van spoorbanen het gebruik van de giffen terug te dringen.

Verdeling van het gif

Het leeuwendeel van de chemische middelen die in Nederland worden gebruikt, komt nu nog terecht in bermen, op wandel- en fietspaden en in bijvoorbeeld goten en trambanen. Ook op sportvelden wordt er nog vrij lustig gesproeid (2.400 kilo). De hoeveelheid gif die op beplanting wordt gebruikt, is gekelderd met liefst driekwart. Verreweg het meeste gif wordt gebruikt door gemeenten (21.000 kilo), maar ook ProRail gebruikte in 2009 nog 3.800 kilo. Rijkswaterstaat gebruikte nog maar 6 kilo en ook Defensie is met een jaarlijks gebruik van 48 kilo erg milieubewust bezig.

Bron: Nu.nl