Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Steeds meer bomen met Milieukeur te koop

Gemeenten blijken het in praktijk lastig te vinden om beplanting en bomen duurzaam in te kopen. Criteria die gemeenten gebruiken wisselen per gemeenten en veel groenbedrijven communiceren slecht over de duurzaamheid van kwekerijproducten. Het Milieukeur voor kwekerijproducten moet hier verandering in brengen. De vereniging van duurzame boomkwekers Nederland (DBN) vertegenwoordigd 50 leden, 15% van de boomkwekers in Nederland. Zij voeren allen het Milieukeur. Boomkwekerijproducten onder het Milieukeur worden onafhankelijk gecontroleerd en zijn daarom betrouwbaar.

Inhoud keurmerk

Bijna een kwart van de kwekerijen is al tegen biologisch aan. Deze kwekerijen voldoen echter niet allemaal aan het Milieukeur. Kweken brengt risico’s met zich mee, zoals plagen, onkruid en ziekten. Deze zijn niet allen gemakkelijk biologisch te bestrijden. Het zelfde geldt voor bemesting. Veel kwekers willen bestrijdingsmiddelen en kunstmest achter de hand houden en kunnen dus niet voldoen aan het Milieukeur. De bomen die onder het Milieukeur gekweekt worden, worden niet preventief gespoten. Ook het palet aan gebruikte gewasbeschermers wordt steeds kleiner. Welke en hoe deze gewasbeschermers wel worden toegepast wordt binnen de vereniging bediscussieerd. Ook wordt er onderzoek gedaan naar alternatieven voor kunstmest, zoals bijvoorbeeld regenwormen. Naast bestrijdingsmiddelen en mest kijkt het Milieukeur ook naar waterverbruik, energieverbruik en afval. Het Milieukeur wordt jaarlijks herzien en gaat naast milieu, ook over de kwaliteit van de groenvoorziening en sociale aspecten. Zo krijgen kwekerijen scholing op MVO-gebied en zijn er bedrijven die als leerbedrijf bestempeld worden of waar gehandicapten in dienst zijn.

De keten

De leden van DBN werken met elkaar samen aan duurzame oplossingen. In de keten wordt echter nog nauwelijks samengewerkt. Mogelijke oorzaken hiervan zijn een gebrek aan vertrouwen, kennis en/of inzet. Veel afnemers nemen genoegen aan mondelinge toezeggingen over milieu. DBN wil juist graag heldere afspraken en MVO-criteria. De vereniging ziet duurzaamheid niet als bedreiging, maar als kans om het gesprek tussen aanbieder en afnemer op te starten.

Bron: Pepperonline.nl; juni 2011