Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Groenbeheer

Op deze pagina vindt u voorbeelden van milieuzorg in het groenbeheer. Bovendien worden per activiteit maatregelen beschreven, met voorbeelden uit de praktijk. We hanteren hier de volgende indeling in activiteiten:

Soms worden deze activiteiten uitbesteed, op http://www.pianoo.nl/kunt u terecht voor tips op dit terrein. Voor informatie over activiteiten die niet specifiek zijn voor de groenvoorziening zoals energiebesparing in het kantoor kunt u terecht bij thema's en activiteiten.

Milieuzorg

Groen stadsbeeld

 • Sinds 2008 is divers gemeentelijk vastgoed voorzien van groendaken. De populariteit van groene daken en gevels groeit snel. Lees verder...

Snoeien en maaien

 • Minder of niet maaien
  • In Ridderkerk is voor elk grastype vastgesteld wat de beste frequentie en manier van maaien is.
  • Groningen begon in 2007 met een schaapskudde en voegde in 2008 geiten toe voor het korthouden van bermen en plantsoenen.
  • In de gemeente Spijkenisse worden twee stadsparken begraasd door Gallowayrunderen en enkele dijken worden begraasd door schapen.
  • Brielle voerde in 2004 een proef uit met het begrazen van de wallen door schapen. Lees verder...
 • Nuttige toepassing snoei- en maaiafval
  • Snoeihout van drie Brabantse gemeenten naar houtketels van kalverhouderijen.
  • Waterschap maakt bouwmateriaal van gras
  • De provincie Drenthe verwerkt het bermmaaisel tot groengas.
  • Vergroot de Hoop zamelt Taxussnoeisel in tegen kanker.
  • De Milieudienst Regio Eindhoven werkt samen met een aantal gemeentes om uit hout- en snoeiafval duurzame energie op te wekken.
  • Het afvalhout van de gemeente Den Bosch wordt versnipperd of verkocht.
  • Ridderkerk maakt in de buitengebieden van het snoeihout 'takkenrillen' die een winterse behuizing vormen voor allerlei kleine dieren en vogels.
  • De gemeente Borculo ondezoekt of verspreiden van bermmaaisel over landbouwgrond absoluut niet schadelijk is voor het milieu.

Water en oeverbeheer

 • Verbeteren waterkwaliteit
  • In Spijkenisse wordt de waterkwaliteit door een aantal maatregelen op peil gehouden. Lees verder …
 • Natuurvriendelijke beschoeiingen en oevers
  • De gemeente Ridderkerk kiest in het ontwerp voor zo min mogelijk beschoeiingen, en in plaats daarvan voor flauwe oevers en ruimte voor oeverbeplanting. Als er geen beschoeiingen zijn, ontstaat er een grotere diversiteit aan de planten, wat weer verschillende diersoorten aantrekt. Hier vindt u een document over natuurlijke slootkanten.
  • Gebruik voor beschoeiingen, bruggetjes, plankieren, etc. geen tropisch hardhout maar hout uit duurzaam beheerd bos (hout met FSC-keurmerk, zie www.fscnl.org).

Onkruid- en pestbestrijding

 • Registreren en vergelijken bestrijdingsmiddelen verbruik
 • Alternatieve onkruidbestrijdingstechnieken
  • Gemeente Eindhoven test tappunt voor heet water op zonne-energie.
  • Overheid gebruikt minder chemische bestrijdingsmiddelen
  • 16 Brabantse gemeenten hebben besloten over te stappen op chemievrije bestrijdingsmiddelen. Dit beperkt de concentratietoename van gif in het grond- en oppervlaktewater.
  • Het IVAM heeft de milieubelasting van zes onkruidbestrijdingstechnieken vergeleken. Heet water en branden scoren beter dan borstelen. Lees verder...
  • Diverse gemeenten passen bij de onkruidbestrijding de WAVE-methode toe. Lees verder...
  • De gemeente Dordrecht heeft hun ervaringen met diverse vormen van onkruidbestrijding op verhardingen geëvalueerd. U kunt de resultaten hier downloaden.
  • In Ridderkerk en Berkel worden verschillende alternatieven toegepast. Lees verder…
  • De gemeente Maassluis gebruikt geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer, maar past mechanische onkruidbestrijding toe.
  • Het project Duurzaam OnkruidBestrijding op verhardingen (DOB) moet leiden tot een duurzame vorm van onkruidbeheer op verhardingen. Meer informatie vindt u op de site www.dob-verhardingen.nl
  • Waterschap Zuiderzeeland verplicht gemeenten DOB-methode te gebruiken voor onkruidbestrijding op straatverharding Lees verder…
  • Particulieren mogen sinds 1 januari 2008 geen glyfosaat meer gebruiken om onkruid te bestrijden op hun terrassen, tegels en bestrating. In Brabant is daarom een brochure verspreid met tips over onkruidbestrijding op verhardingen. De brochure is opgesteld door de provincie Noord-Brabant, Waterschappen, Brabant Water en brabantse gemeenten.
  • De gemeente Almere zet wolvarkens in om berenklauwen met wortel en tak uit te roeien. lees verder
  • De provincie Drenthe haalt certificaat duurzaam terreinbeheer
 • Biologische pestbestrijding
 • Bestrijdingsmiddelen-arm ontwerp
  • Inrichting waarbij 'onkruid' deel is van het ontwerp: wanneer er veel onkruid groeit tussen tegels kan dat komen doordat er geen mensen lopen. Als zulke plekken niet bestraat worden hoeft er geen bestrijdingsmiddel gebruikt te worden en zijn onkruiden makkelijker te verwijderen.
  • Onkruidarme bestrating: zodat het onkruid minder kans heeft om te groeien, de stenen liggen dan strakker tegen elkaar aan.
  • Toepassing van bodembedekkers om onkruid tegen te gaan.

Versterking natuurwaarde en gezondheid

 • Ondersteunen fauna
  • Green Deal infranatuur stimuleert biodiversiteit in bermen.
  • Honey Highway langs A4 van Delft naar Schiedam.
  • UWV organiseert workshop Bijen op je Dak
  • Provinciehuis Den Haag gaat bijen adopteren
  • Deventer zorgt met bijenlint voor meer verschillende planten en dieren.
  • Biodiversiteit belangrijk thema voor Rijkswaterstaat Zuid-Holland.
  • Defensie brengt blaasvarens in veiligheid
  • In de gemeente Ridderkerk wordt de visstand bemonsterd en wordt desgewenst vis bijgegooid of weggevangen (en elders uitgezet).
  • Samen met het NME doet de gemeente Ridderkerk een nestkastenproject. Dit bestaat uit het ophangen en onderhouden van nestkasten en het tellen van de vogels.
  • Ridderkerk maakt in de buitengebieden van het snoeihout 'takkenrillen' in plaats van het te versnipperen en af te voeren. Ze vormen o.a. een winterse behuizing voor allerlei kleine dieren en vogels. Hier kunt u een artikel over takkenrillen bekijken.
  • Lees hier tips voor de verbetering van de bijenstand en biodiversiteit.
 • Natuur zijn gang laten gaan
  • In park Vogelenzang in Spijkenisse mag de natuur zoveel mogelijk zijn gang gaan. Lees verder …
 • Groen inzetten om de luchtkwaliteit te verbeteren
 • Bosbeheer dat voldoet aan internationale duurzaamheidscriteria

Kweken en inkopen van planten en bomen

 • EKO-bloembollen
  • De gemeente Barendrecht schaft sinds 2002 alleen biologisch geteelde bloembollen aan. De bloembollen van de gemeente Rotterdam zijn allemaal MPS gecertificeerd en op beperkte schaal worden biologische bloembollen toegepast.
  • Op www.bollenwijzer.nl staan links naar sites over milieu en bloembollen.
 • Biologische geteelde bomen en planten

Aanschaf, onderhoud en opslag gereedschap en materieel

 • Criteria bij inkoop
  • De gemeente Ridderkerk gebruikt bij de aanschaf van gereedschappen en materieel de gewogen score methode waarin milieuaspecten meewegen. U kunt een ingevuld voorbeeld van de scoremethode downloaden.
 • Biologisch afbreekbare smeermiddelen, zie http://www.pianoo.nl/

Algemeen

Communicatie burgers

 • Publicaties over de activiteiten
  • De gemeente Ridderkerk heeft een publicatiereeks in lokaal weekblad 'De Combinatie' waarin het beleid uitgelegd wordt. Dit gaat hoofdzakelijk over natuurlijke zaken zoals maaibeleid, houtrillen maken, onderhoud bomen en struiken, gebruik openbaar groen, etc. Hier vindt u een voorbeeld van een publicatie.

Aanvullingen?

Heeft u een mooi groenbeheersplan of een nieuwe manier om onkruid te bestrijden, geef het ons door! Stuur ons een e-mail om uw tips en acties aan te melden voor de site.