Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Minder gif in ons drinkwater door chemievrije onkruidbestrijding

Waterleidingbedrijven klagen steeds vaker over landbouwgif in het oppervlaktewater. Hierdoor kan het water soms zelfs niet meer gebruikt worden voor drinkwater. Dit gif is afkomstig van de landbouw en van de onkruidbestrijding door gemeenten. Dit laatste wordt nu in 16 Brabantse gemeenten voorkomen door onkruid in plantsoenen, op stoepen en op straten te bestrijden met een heetwatermachine. Deze heetwatermachine is uitegrust met een lans, zodat ook moeilijk bereikbare plaatsen geraakt worden.

Glyfosfaat

De gemeente Oss is een van de 16 gemeenten. Reden om chemievrij onkruid te bestrijden is niet alleen het beschermen van grondwater, maar ook het voorkomen van vervuiling in de Maas. Hierdoor wordt onder andere de toestroom van glyfosfaat naar de rivier voorkomen. De concentratie van deze stof in het rivierwater was sinds 2006 40% toegenomen. Glyfosfaat is niet schadelijk voor de gezondheid, maar tast wel waterplanten aan. Nu wordt de concentratie van glyfosfaat teruggebracht door dure technieken als behandeling met ozon, peroxide, actief kool of uv-licht. Deze behandeling kan in de toekomst voorkomen worden.

Eerdere maatregelen

Ook in de Rijn spelen bestrijdingsmiddellen een rol. Glyfosfaat is hier in mindere mate een probleem, doordat het gebruik hiervan in Duitsland aan banden is gelegd. Eerder is met 350 boeren in het stroomgebied van de Rijn afgesproken het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen door onder andere het gebruik van gps-gestuurde precisieapparatuur. Gebruik van de heetwatermachine breidt deze reductie van bestrijdingsmiddelen uit naar het stoomgebied van de Maas.

Verdere ontwikkelingen

Er is ook een machine in ontwikkeling die het onkruid met hete lucht bestrijdt. Voorlopig raadt Centrum Landbouw en Milieu (CLM) aan de heetwatermachine te gebruiken. Hoewel het energieverbruik van deze machine behoorlijk is, weegt dit wat qua milieubelasting op tegen de nadelige effecten van chemie.

Bron: De Volkskrant, zaterdag 5 juni 2010