Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeenten laten hun bos FSC certificeren

Op 5 juni ontving de gemeente Amsterdam het FSC-certificaat voor het Amsterdamse bos en de Amsterdamse Waterleidingduinen. Het certificaat werd overhandigd door Rino Jans (Coöperatie Unie van Bosgroepen u.a.). Amsterdam is daarmee zeker niet uniek: inmiddels is in 31 gemeenten in Nederland het eigen bosbezit FSC-gecertificeerd, waaronder dat van Amersfoort, Arnhem en Leeuwarden. Alle FSC-gecertificeerde gemeentelijk bosbezit is ondergebracht in de FSC-groep van de Unie van Bosgroepen. Jans legt uit wat groepscertificering inhoudt en waaraan gemeenten moeten voldoen om toegelaten te worden.

Groepscertificering

"De Unie van Bosgroepen heeft een systeem opgezet voor groepscertificering. Daardoor hoeft een boseigenaar zich niet individueel te laten certificeren, maar kan hij aansluiten bij onze FSC-groep. In principe kan elke eigenaar van bosbezittingen in Nederland, die voldoet aan de FSC-principes, daaraan meedoen". Jans vervolgt: "Groepscertificering heeft twee belangrijke voordelen: het is goedkoper dan individuele certificering en er is een aantal FSC-criteria waaraan op groepsniveau kan worden voldaan in plaats van individueel niveau. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aandeel inheemse boomsoorten en het aandeel gemengd bos".

Goed doen

"Gemeenten hebben twee belangrijke motieven om het bosbezit te laten certificeren. Het eerste motief is dat ze een bijdrage willen leveren aan duurzaamheid. Dat betekent inkopen van duurzame grondstoffen zoals papier en hout (voor bouwprojecten), maar ook het eigen bosbezit duurzaam beheren. Door te kiezen voor FSC steunen ze bovendien het FSC-systeem en daarmee de bescherming van regenwouden in de tropen. Het tweede motief is dat de gemeenten via FSC-certificering aan de burgers kunnen tonen dat het bosbeheer voldoet aan strenge FSC-eisen. Dat levert extra draagvlak op voor het bosbeheer. Door de certificering verandert de manier van werken van gemeenten. Voorheen kwam het wel eens voor dat vellingswerkzaamheden (met de beste bedoelingen) werden gestart zonder voorlichting. Dat kon dan de nodige commotie opleveren. Na de certificering worden dergelijke maatregelen vooraf aan belanghebbenden voorgelegd én de reacties worden meegenomen in de definitieve besluitvorming."

Opluchting

Wanneer een gemeente besluit zich te laten certificeren krijgen ze te maken met twee partijen: met de Unie van Bosgroepen wordt het formele certificeringstraject ingegaan en bij de (regionale) Bosgroepen kunnen gemeenten terecht voor advies en begeleiding. (Jans: "Dat is goed geregeld hoor. De Unie en de regionale bosgroepen zijn aparte rechtspersonen.")

"In het algemeen hebben gemeentelijke bosbeheerders hun zaken goed voor elkaar. Wel zien we regelmatig dat beheerplannen niet meer up-to-date zijn. Ook is er vaak te weinig aandacht voor flora en fauna en voor monitoring en evaluatie van het beheer. De Bosgroepen kunnen gemeenten daarbij helpen."

"De Unie controleert via regelmatige audits of de gemeenten voldoen aan de eisen. Dat doen we door een bezoek aan het kantoor van de gemeenten en door veldbezoek. Bij eventuele tekortkomingen worden corrigerende maatregelen voorgeschreven die binnen een bepaalde termijn moeten worden uitgevoerd. We zien dat gemeenten FSC-certificering uiterst serieus oppakken. En de opluchting is groot bij gemeenten op het moment dat ze weer door de jaarlijkse audit zijn heengekomen!"

[Overgenomen uit: Nieuwsbrief - juli 2008 van fscnl.org]