Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Drenthe haalt certificaat duurzaam terreinbeheer

De provincie Drenthe heeft het certificaat Zilver volgens de Barometer Duurzaam Terreinbeheer (BDT) gekregen. De provincie wil af van chemische middelen voor het onkruidbeheer bij wegen, kanalen en terreinen. Dat is beter voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Bovendien past het bij een duurzame bedrijfsvoering. Vanaf 2009 is een aantal Drentse gemeenten, waterschappen en waterbedrijven gestimuleerd om over te gaan tot duurzaam onkruidbeheer. De provincie heeft hen ondersteund met voorlichting over de mogelijkheden en begeleiding in het certificeringtraject.

Zeven partijen gecertificeerd

De certificering volgens BDT kent verschillende niveaus, van brons tot goud. Er zijn zeven organisaties gecertificeerd. De gemeenten Westerveld, Midden-Drenthe, Coevorden, Waterbedrijf Groningen, Waterschap Reest & Wieden, Waterleidingmaatschappij Drenthe (BètaWater, terrein Drentse Golf & Country Club) en de provincie Drenthe slaagden voor het traject.

Oppervlaktewater

Bestrijdingsmiddelen en de afbraakproducten ervan komen terecht in het oppervlaktewater, de bodem en het grondwater. Door hun schadelijkheid kost het steeds meer moeite om ze eruit te zuiveren voor drinkwaterproductie en daarmee te voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Kaderrichtlijn Water.

Westerveld gaat voor goud

Westerveld heeft in januari 2012 goud gekregen voor haar terreinbeheer. Volgens de eisen van het certificatieschema Barometer Duurzaam Terreinbeheer van de Stichting Milieukeur, voldoet Westerveld aan het hoogste niveau: Goud.

Eikenprocessierups

Het terreinbeheer van Westerveld is door externe deskundigen getoetst op vele punten waaronder het gebruik bestrijdingsmiddelen: Westerveld is chemievrij en gebruikt alleen bestrijdingsmiddelen als hete lucht en branden. Voor de bestrijding van de eikenprocessierups worden aaltjes (nematoden) ingezet. Ook heeft het auditteam gekeken naar de duurzaamheid van straatmeubilair, tegels en klinkers en de speeltoestellen. In totaal is het terreinbeheer beoordeeld op 99 punten, waarvoor ‘voldoet’, ‘voldoet niet’ of ‘niet van toepassing’ gescoord kon worden. Westerveld heeft op alle punten ‘voldoet’ gescoord.

Zonder-is-gezonder

Voor tuinliefhebbers die willen bijdragen aan een gezonder leefmilieu zijn de provincie, waterschappen, waterbedrijven en gemeenten in het voorjaar een campagne gestart. Meer informatie staat op zonder is gezonder.

Bronnen: Provincie Drenthe en Gemeente Westerveld