Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Bomen snoeien zorgt voor betere luchtkwaliteit

Waar drukke straten tussen rijen gebouwen liggen, ontstaan ‘street canyons’, waarin de vervuiling door verkeersemissies fors kan oplopen. Bomen, die doorgaans worden gepland voor een beter stadsmilieu, blijken die situatie per saldo (lokaal) te kunnen verslechteren.

Lokaal hogere concentraties luchtvervuiling

In Shanghai, waar door boomplantprogramma’s al straten zijn waar de boomkruinen de weg grotendeels overkappen, volgden onderzoekers in elk van de seizoenen gedurende een halve dag de PM2,5-concentraties. Ze deden hun metingen op zes plaatsen, met twee locaties met boomloze straten als controlegroep. De concentraties bleken in de groene straten lokaal hoger. De onderzoekers registreerde er lagere windsnelheden, wat er op wijst dat de bomen verhinderen dat de ‘street canyons’ luchtverversing optreedt. Alleen in de winter werd de situatie – in straten met bladverliezende bomen – meer vergelijkbaar met die in boomloze straten.

Bladverliezende bomen en goed snoeien

De onderzoekers concluderen niet alleen dat het beter is te kiezen voor bladverliezende bomen, maar denken ook – op grond van snoeiexperimenten - dat het goed is om de luifel die de bomen boven de straat vormen te beperken tot 50-60% van het totale oppervlak. Het blijft natuurlijk goed om groen te planten in stedelijk gebied, omdat beplanting fijnstof afvangt en vanwege de luchtzuiverende werking.

Bronnen: Milieumagazine, Jin et al, in Atmospheric Environment 99: 277-287 en Groenruimte.