Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeente Bernheze kiest voor inkoop biologisch geteelde bomen en planten

Bernheze is als eerste gemeente in Nederland gestart met de aanplant van biologisch geteelde autochtone bomen. Om daar een officieel tintje aan te geven was er op maandag 26 maart 2007 een bijeenkomst op de Broekdijk in Loosbroek voor het planten van de eerste boom.
Bij de aanschaf van de bomen hebben ze begeleiding gekregen van andere partijen in het kader van het project ┬┤Stimulering afzet biologische boomteelt┬┤. Adviesbureau DLV Plant heeft de gemeente Bernheze begeleid bij de aanschaf van biologische bomen en planten en het uitvoeren van de beplanting. Dit driejarige project is opgezet om gemeenten en natuurorganisaties te informeren over het gebruik van biologisch geteelde boomkwekerijproducten. Het project heeft een brede steun vanuit het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV), biologische kwekers, Biologica en andere organisaties als het Landbouw Innovatiefonds Brabant.

De gemeente Bernheze heeft met de aanplant van 5000 stuks bosplantsoen en een aantal bomen in de ecologische verbindingszone bewust gekozen voor biologisch en autochtoon plantmateriaal. Deze keuze is gemaakt, omdat de gemeente wil dat de aanplant aansluit bij de inheemse bomen die al voorkomen in het gebied. De aangeplante bomen zijn geteeld zonder kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Bron: Gemeente Bernheze