Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Barometer duurzaam terreinbeheer voor waterschappen Limburg

Waterschap Roer en Overmaas en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) beheren hun terreinen volgens de richtlijnen van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer van Stichting Milieukeur. Tijdens de uitreiking werden ook andere terreinbeheerders (zoals gemeenten) opgeroepen om meer werk te maken van duurzaam terreinbeheer. Directeur Ria Doedel van WML: “het certificaat is een mooie beloning van ons werk, maar geen doel op zich. Belangrijk is dat we het goede voorbeeld geven. Een voorbeeld dat navolging verdient en nodig heeft. ”Voorzitter Jan Schrijen van Waterschap Roer en Overmaas: “We zien juist nu dat gemeenten om financiële redenen teruggrijpen naar milieuonvriendelijke onkruidbestrijding. Dat is jammer. Ook Waterschap Roer en Overmaas geeft nu het goede voorbeeld. Daarmee moedigen we de gemeenten aan om ook in deze tijden duurzaam terreinbeheer toe te passen. Alleen zo kunnen we de kwaliteit van ons oppervlaktewater én ons drinkwater op langer termijn waarborgen.” Ook andere partijen riepen tijdens de uitreiking op tot meer duurzaam terreinbeheer in de provincie.

Het certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer richt zich op de inrichting en het beheer van groene en verharde terreinen. Het stelt strenge eisen aan onder meer het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen, het omgaan met bijvoorbeeld zwerfafval en het gebruik en de inkoop van duurzamere materialen. Afhankelijk van de genomen maatregelen zijn er certificaten in brons, zilver en goud. Een belangrijk doel van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer is het zo veel mogelijk terugdringen en voorkómen van bestrijdingsmiddelen in bodem, grondwater en oppervlaktewater.

Bron: Stichting Milieukeur