Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Kansen voor braakliggende terreinen Alphen aan den Rijn

Uit onderzoek blijkt dat er binnen de gemeente Alphen aan den Rijn een groot aantal mogelijkheden zijn om braakliggende terreinen nuttig te gebruiken. Sommige zijn economisch goed haalbaar, anderen zijn minder kansrijk. Een stagiair zocht dit verder uit voor de gemeente. Onderstaand leest u zijn samenvatting.

PV-panelen te duur, wind wel kansrijk

PV panelen wekken niet voldoende energie op. Deze optie is economisch niet aantrekkelijk, omdat de terugverdientijd meer dan 16 jaar is. Dit geldt zowel bij financiering door de gemeente, als voor financiering via crowdfunding. Stroomopwekking door middel van windmolens kan daarentegen wel worden overwogen. De terugverdientijd van windmolens is circa 11 jaar. De belangrijkste voorwaarde voor toepassen van windmolens is voldoende ruimte. Afhankelijk van de grootte moet tot 400 meter afstand worden gehouden van bebouwing of andere windmolens.

Grondstoffen voor biovergisting

Biovergisters aangedreven op GFT van de gemeente zijn al toegepast. Andere grondstoffen verbouwen voor de vergister zijn een mogelijkheid. Algen brengen nog niet voldoende op. De ontwikkeling hiervan gaat door, maar verloopt gestaag, waardoor het op korte termijn geen realistische optie is. Koolzaad is wel kansrijk. Bij verkoop van de koolzaden kan in een jaar geld worden verdiend. Produceren en verkopen van olie uit koolzaad is na circa 3 jaar winstgevend. Een nieuw veel verbouwd gewas is olifantsgras. Dit gewas is in zes jaar rendabel te kweken. Tot slot kunnen er pellets voor houtkachels geproduceerd worden uit bamboe. Bamboe groeit snel, maar is een sterk gewas. Om het te kunnen gebruiken moeten er eerst pellets van gemaakt worden. Hierdoor is de terugverdientijd ongeveer 9 jaar.

Natuur mooi, maar niet praktisch

Het aanleggen van groen en tijdelijke natuur is geen praktische optie. Alphen aan den Rijn is al een groene gemeente. Daarnaast levert natuur geen direct financieel voordeel op.

De beste optie?

Er kan in het algemeen geen “beste” oplossing worden voorgesteld. Wat het beste is, is afhankelijke van de locatie (ruimte/ exploitatietijd) en het doel (PR/ geld verdienen/ geld besparen). Voor meer inzicht in de details van het onderzoek, zie het rapport hieronder.

Bron: Gemeente Alphen aan den Rijn, Chris Jansen. Lees het hele rapport hier (pdf 3,6 MB).