Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Nieuwe LCA voor onkruidbestrijding bij gemeenten

De levenscyclusanalyse, gefinancierd door Rijkswaterstaat en VEWIN, was nodig omdat methoden van onkruidbestrijding sterk in beweging zijn. Naast diverse technische verbeteringen door fabrikanten bracht Stichting Milieukeur de Barometer Duurzaam Terreinbeheer uit en is de DOB-methode (Duurzame Onkruidbestrijding) in opkomst; een methode die een lagere dosering van de actieve stof (glyfosaat) voorschrijft en door specifieke randvoorwaarden leidt tot minder afspoeling naar oppervlaktewater.

IVAM rekende 6 verschillende scenario's door (borstelen, traditionele chemische onkruidbestrijding, heet water, branden, DOB, onkruidbestrijding conform Barometer Duurzaam Terreinbeheer). Daaruit bleek dat borstelen en chemische onkruidbestrijding de slechtste scores hebben. De technieken met heet water en branden hebben lagere maar vergelijkbare scores. De score van de DOB methode is afhankelijk van de veronderstelde afspoeling. De precieze afspoeling kon niet eenduidig worden vastgesteld. Bij een lage afspoeling is het milieuprofiel vergelijkbaar met heet water en branden. Bij hoge afspoeling neemt de milieubelasting weer sterk toe.

U kunt de LCA rapportage downloaden van de IVAM website.

De opgedane kennis is in 2007 verwerkt in een instrument: Rekenprogramma milieueffecten onkruidbeheer. Tegelijkertijd is door Plant Research International een Rekenprogramma kosten onkruid- en veegbeheer ontwikkeld. Het rekenprogramma kunt u hier bestellen.

Binnen de Barometer Duurzaam Terreinbeheer wordt slechts 2% van het oppervlak met chemische middelen bestreden en bepalen de niet-chemische pakketten het milieuprofiel. De niet-chemische pakketten in de Barometer zijn aangepast op grond van voorgeschreven schonere brandstoffen (zwavelarme diesel, alkylaatbenzine). Met de LCA uitkomsten is het nu mogelijk om binnen de Barometer het meest duurzame pakket samen te stellen. De gemeente Hulst heeft oktober 2008 een certificaat "De Barometer Duurzaam Beheer – niveau Brons" ontvangen.