Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Evenementen

Veel gemeenten organiseren jaarlijks evenementen of zijn betrokken bij de organisatie van evenementen binnen de gemeentegrenzen. Naast gezelligheid en plezier leveren deze evenementen ook diverse milieproblemen op, zoals zwerfvuil, verkeersopstoppingen, schade aan groenvoorzieningen, geluidhinder, afvalwater.

Inhoud

Milieuzorg

Om milieuzorg handen en voeten te geven, kunnen gemeenten op twee manieren beleid invullen:
 • Ze kunnen zelf een draaiboek opstellen met een overzicht van maatregelen
 • Ze kunnen organisatoren vragen / verplichten om te voldoen aan bepaalde eisen.
  • De gemeente Eindhoven heeft een handreiking opgesteld voor klimaatneutraal en duurzaam ondernemen voor evenementen. Deze handreiking beschrijft zeer uitgebreid de maatregelen die u kunt uitvoeren bij het organiseren van een duurzaam evenement.
  • Dienst Milieu en Bouwtoezicht van Amsterdam heeft een draaiboek voor milieuzorg bij evenementen opgesteld, dat zowel voor de organisator als de vergunningverlener bij evenementen geschikt is. Hierin staan veel voorbeelden van milieuzorg.
 • Als sponsor vragen om duurzame maatregelen uit te voeren
  • Gemeente Nijmegen en Groesbeek sponsoren de Zevenheuvelenloop (overigens heeft in dit geval de organisatie zelf al hoge duurzaamheidsambities).

Maatregelen

Om milieuproblemen bij evenementen te verminderen of te voorkomen worden hieronder een aantal maatregelen genoemd. Een overzicht van inspirerende voorbeelden is een samenvatting van onderstaande maatregelen en maakten we voor de gemeente Breda.

Materiaal bij festivals

 • Maak gebruik van herbruikbare bekers of composteerbare bekers
  • Steeds meer gemeenten gebruiken statiegeldbekers en ecoglazen. Voor deze glazen wordt geen verpakkingsbelasting in rekening gebracht. Lees verder...
 • Maak gebruik van Eco-trays gekoppeld aan statiegeld
 • Maak gebruik van eetbare verpakkingen: ijsjes op een hoorntje, vis of vlees op een broodje, slaatjes uit een koolblad of op brooddeeg
 • Koop drank en voedsel in grootverpakking en schenk drank uit de tap of andere bulkverpakkingen
 • Maak gebruik van (herbruikbare) programmaborden waardoor u niet aan iedere bezoeker een programma hoeft uit te delen.
 • Probeer drukwerk milieuvriendelijk te maken en te verspreiden
  • Op het congres duurzame overheden & duurzaam inkopen 2009 worden standhouders opgeroepen om informatiemateriaal alleen via een USB-copier te verspreiden.
  • Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina communicatiemiddelen.
 • Kies voor milieuvriendelijke bewegwijzering en aankondigingen
  • Het platform Duurzame overheden gebruikte in 2008 "Green Graffiti" voor de bewegwijzering naar het congres duurzame gemeenten. Bij Green Graffiti wordt door middel van sjablonen en een hogedruk waterspuit de straat in de vorm van een logo schoongespoten.

Geluidshinder

 • Hou rekening met omwonenden, bijvoorbeeld door het tijdstip van het evenement en door geluidsniveaus te beperken. Informeer omwonenden tijdig over mogelijke geluidsoverlast.
 • Organiseer een geluidloos evenement

Energie

 • Groene stroom voor evenementen Breda
 • Zeven festivals verduurzamen met hulp van Syntens en Stichting Stimular
 • Utrecht tekent voor duurzame evenementen en festivals.
 • Betrek bij voorkeur (groene) stroom van het net, dit is minder milieubelastend en bespaart veel geld. Nog beter is om bijvoorbeeld zonnepanelen te gebruiken voor energieopwekking. Mogelijk kan een energiebedrijf een mobiel zonnepanelenstation verhuren of uitlenen (sponsoring).
 • Als gekozen wordt voor aggregaten, kies dan voor geluidsarme, brandstofzuinige aggregaten voorzien van vloeistofdichte opvangbak.
 • Zorg ervoor dat verlichting centraal geregeld is.
 • Gebruik energiezuinige lampen en armaturen.

Compensatie

Een klimaatneutraal evenement houdt in, dat de CO2-uitstoot veroorzaakt door zowel de reisbewegingen van deelnemers en bezoekers als energieverbruik tijdens het evenement wordt gecompenseerd. Bij diverse aanbieders, waaronder de Klimaat Neutraal Groep kan compensatie aangevraagd worden voor de CO2-uitstoot van evenementen zoals congressen, symposia en sportevenementen.

 • Een webtool die de CO2-uitstoot berekent op basis van de ingevoerde vertreklocatie en het transportmiddel. Te gebruiken door festivalgangers, dj’s, leveranciers etc. Naar voorbeeld van DGTL.
 • ABN AMRO Singelloop Utrecht in 2011 klimaatneutraal.
 • Eneco Tour gaat Klimaatneutraal.
 • Het congres “Utrecht warmt zich op” georganiseerd door de provincie Utrecht.
 • De Provincie Fryslân en zeven Friese gemeenten hebben een klimaatneutraal estafette-evenement georganiseerd over klimaatverandering en energie. Lees verder...

Afval

 • Feestafval is ook een grondstof.
 • Pas een echt feest zonder ballonnen
 • Zorg voor voldoende afvalbakken en leeg deze ook tijdens het evenement meerdere malen.
 • Ruim direct na afloop rondzwervend afval op, zodat verspreiding wordt voorkomen.
 • Plastic Promise is een landelijke beweging die voortkomt uit de Green Deal Afvalvrije Festivals. De lancering vond plaats op 17 oktober 2018 en de ambitie is 50% minder plastic te gebruiken in 3 jaar. Om een idee te geven hoe evenementen dit aankunnen pakken is er een 'Toolkit Afvalvrije Festivals' gepubliceerd met concrete maatregelen en veel praktijkvoorbeelden.

Vervoer

 • Hou bij locatiekeuze rekening met bereikbaarheid met fiets en openbaar vervoer. Communiceer vooraf dat gebruik van openbaar vervoer de voorkeur heeft boven de auto.
 • Regel gratis bewaakte fietsenstallingen.
 • Regel goedkoop of gratis treinvervoer met de trein en zet extra (gratis) bussen in. De gemeente Den Haag zette gratis bussen in voor het bevrijdingsfestival (5 mei 2008). Tilburg zette gratis openbaar vervoer in tijdens carnaval.
 • In Den Haag begint een proef met "Uit-je Auto". Bezoekers van grootschalige evenementen worden overgehaald hun auto bij een gunstig gelegen parkeerplaats achter te laten en het laatste stuk per gratis pendelbus of leenfiets af te leggen.
 • Stel aan leveranciers eisen aan gebruikte vervoersmiddelen, bijvoorbeeld energielabel A, dieselvoertuigen die minimaal aan euro-4 voldoen of die over een roetfilter beschikken.
 • Er is een carpoolsite voor evenementen gelanceerd. Bekijk of uw evenement ook gebruik kan maken van deze website.

Algemeen

Bezoekers informeren over duurzaamheid

 • De gemeente Hoorn organiseert een groene speeldag, waar bezoekers spelenderwijs leren over duurzaamheid.

Meer weten

 • Meer informatie over UMEF-label.
 • Meer informatie over eco-glazen is verkrijgbaar bij Dutchcups of uw leverancier.
 • Louis d'eco is gespecialiseerd in milieuzorg op evenementen.
 • Green Key is het keurmerk voor toerisme in Nederland, download hier een handleiding voor milieuzorg bij evenementen.

Aanvullingen?

Heeft u een mooi voorbeeld van milieuzorg bij evenementen, geef het ons door! Stuur ons een e-mail om uw tips en acties aan te melden voor de site.