Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Milieuzorg brandweer Nieuwegein

De brandweerkazernes Nevelgaarde en Henri Dunantlaan vallen onder het milieuzorgsysteem van de gemeente Nieuwegein. De brandweer heeft bij de bluswerkzaamheden vaak te maken met milieurisico's. Het milieuzorgsysteem richt zich met name op de risico's die zich voordoen op de kazerne zelf. Een aantal voorbeelden van maatregelen die de brandweer in Nieuwegein heeft uitgevoerd:

Juiste opslag gevaarlijke stoffen

In de afgelopen jaren is er op de brandweerkazernes veel aandacht geweest voor de opslag van gevaarlijke stoffen. De brandweer heeft hierin een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven. De opslag van gevaarlijke stoffen moet aan een aantal regels voldoen. Sommige stoffen mogen niet bij elkaar staan. Explosieve stoffen moeten in een speciale brandwerende kast worden bewaard. Stoffen die bedreigend zijn voor de bodem moeten op een lekbak staan, zodat bij lekkende jerrycans of blikken de stof niet direct in de bodem komt, maar in de opvangbak. Bij de brandweer is veel aandacht voor de bewustwording en training van het personeel. De medewerkers zijn namelijk degenen die de stoffen opslaan en dat goed moeten doen.

Schoon wagenpark

Al enkele jaren is de brandweer bezig met het verduurzamen van het wagenpark. Zo zijn er enkele roetfilters geplaatst op dienstvoertuigen. Er is ook onderzocht of een roetfilter op de bluswagens mogelijk is, maar dat bleek niet te werken, omdat de motor niet warm genoeg wordt. Een roetfilter werkt pas goed als de motor goed warm is. Bij alle nieuwe voertuigen wordt gekeken naar de milieuvriendelijkste brandstof en naar de zuinigheid van de wagens. De aandacht voor duurzaamheid bij het aanbesteden van voertuigen is inmiddels gemeengoed bij de brandweer.

Nieuwe afwatering stallingsruimte

In de stallingsruimte van de brandweerkazerne worden de bluswagens en andere voertuigen gestald en gewassen. Dat betekent dat er vervuilende stoffen op de vloer terecht kunnen komen. De afwatering van deze vloer moet daarom in orde zijn. Op de kazerne Nevelgaarde is deze vloer onlangs helemaal vernieuwd. De vloer zelf is helemaal vloeistofdicht, zodat er niets de bodem in kan lopen. Alle leidingen en putten van het afwatersysteem zijn opnieuw aangelegd met zeer duurzame materialen. Het is nu zeker dat er geen vervuild water de bodem in kan lekken.