Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Brandweer

Op deze pagina diverse voorbeelden en documenten over milieuzorg bij de brandweer:
 • Brandweer Veiligheidsregio Noord-Holland sneller op kazerne met e-scooter.
 • 36 checklists op het gebied van milieuzorg bij de brandweer. (Om de downloadtijd te beperken als zelfuitpakkend zip bestand, de checklists hebben een .dat extensie, maar zijn gewoon vanuit een tekstverwerkingsprogramma te openen). Deze checklists vormen een onderdeel van het "Werkboek Bedrijfsinterne Milieuzorg" uitgegeven door de Nederlandse Brandweer Federatie in 1995. Het werkboek is niet meer leverbaar.
 • De brandweer in Nieuwegein valt onder het gemeentelijke milieuzorgsysteem. Lees hier meer over een aantal maatregelen die zijn uitgevoerd.
 • In Nieuwegein is gebleken dat roetfilters op bluswagens niet werken, omdat de motor niet warm genoeg wordt.
 • een rapport uit 1999 over de interne milieuzorg bij de brandweer en ambulancedienst in Doetinchem. In de rapportage worden de diverse activiteiten van de organisatie beschreven en de milieubelasting beschreven. Daarnaast wordt een analyse gemaakt van de toenmalige situatie in Doetinchem en op basis daarvan maatregelen geformuleerd voor verdere verbetering van de milieuzorg.
 • Een drietal documenten uit het Milieuzorgsysteem van de brandweer van de gemeente Den Bosch (Die gemeente is ISO-14.001 gecertificeerd):
 • De brandweer in Nieuwegein bezit sinds eind 2002 een speciale milieu-incidenten auto. Deze auto is voorzien van hulpmiddelen om milieuincidenten te voorkomen of beperken. De verwachting is dat de auto 50 tot 60 keer per jaar ingezet wordt. De auto wordt onder ander ingezet om:
  • bij een brand putten af te dichten om zodat vervuild bluswater niet in het riool verdwijnt;
  • een dammetje leggen rond een olievlek op oppervlaktewater;
  • (na een botsing) lekkende benzine of diesel uit auto's opvangen zodat het niet de bodem in zakt.
 • In Soest heeft men geprobeerd om regenwater te gebruiken als bluswater, dit opgevangen regenwater wordt nu echter gebruikt om de voertuigen te wassen. Lees verder