Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

ISO 14001 certificaat voor begraafplaatsen Nieuwegein

Begraafplaatsen Noorderveld en Kerkveld hebben in mei 2009 het internationaal erkende ISO-certificaat behaald voor het milieuzorgsysteem. Dat betekent dat de begraafplaatsen voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van milieu en continu en streven naar verbetering van de milieuprestatie. Het zijn twee van de weinige begraafplaatsen in Nederland die in het bezit zijn van dit zogenoemde ISO Milieuzorg certificaat. Het milieuzorgsysteem is ook van toepassing op het gemeentehuis, de gemeentewerf en de brandweerkazernes. Bij het Milieu Educatie Centrum en de Kinderboerderij wordt dit nog opgezet. Lees verder over het milieuzorgsysteem van Nieuwegein.

Voorbeelden milieuzorg op de begraafplaatsen


Strooiveld verduurzamen

Op het strooiveld bij begraafplaats Noorderveld wordt de as van overledenen uitgestrooid. In deze as zitten schadelijke stoffen. Uit een milieuonderzoek is dan ook gebleken dat de bodem van het strooiveld verontreinigd is. De vervuiling bestaat uit een verhoogd gehalte zink en licht verhoogde gehalten koper en nikkel. Het grondwater is (slechts) licht verontreinigd met zink. Om dit probleem op te lossen heeft de gemeente een plan van aanpak gemaakt. De komende tien jaar verandert er nog vrijwel niets aan het strooiveld. Het enige wat er gaat gebeuren is het opdelen van het veld in twee delen, waarbij een systeem van wisselvelden geïntroduceerd wordt. Eén deel blijft de komende tien jaar gewoon functioneren als strooiveld. Het andere deel blijft tien jaar ongemoeid liggen, zonder dat er nog asverstrooiingen plaatsvinden. Wel blijft dit deel bereikbaar voor het herdenken van nabestaanden. Na tien jaar - vergelijkbaar met de wettelijke termijn van grafrust - start de sanering van dit laatste deel met het afgraven van de toplaag en het duurzaam inrichten van het betreffende deel. Vervolgens krijgt het andere deel van het strooiveld een rustperiode van tien jaar, waarna dezelfde procedure volgt. Na in totaal 20 jaar is het gehele strooiveld duurzaam heringericht en is de verontreiniging opgeheven. Daarna wordt deze cyclus doorgezet met om de tien jaar afgraven van de toplaag.

Afvalscheiding

Op de begraafplaats ontstaat afval. Alle afval dat afkomstig is van grafversieringen, zoals bloemstukken, beeldjes etc. worden door bezoekers in één container gedaan. Dat wordt allemaal afgevoerd als restafval. Er ontstaat echter nog meer afval. De beheerder van de begraafplaats maait het gras en snoeit het groen. Dit groenafval wordt gescheiden afgevoerd. Verder scheidt de beheerder klein chemisch afval, papier- en glasafval.

Nieuwe dieseltank

De beheerder van de begraafplaats gebruikt een aantal machines om zijn werk te doen. Denk aan een grafdelfmachine, een grasmaaier en een bladblazer. Veel van deze machines werken op diesel. Sinds kort heeft de begraafplaats een eigen dieseltank tot zijn beschikking. Deze tank voldoet aan alle veiligheids- en milieueisen en wordt jaarlijks gekeurd. Met de komst van deze tank hoeft de beheerder niet meer naar de werf om diesel te halen en bespaart zo tijd en brandstof.

Meer informatie

Gemeente Nieuwegein
Marco Lünnemann
telefoonnummer 030-607 12 57
e-mail m.lunnemann@nieuwegein.nl