Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Papierbesparing

Achtergrondgegevens

Meten, maar wat?

 • inkoop kopieerpapier
 • inkoop briefpapier
 • uitbesteed kopieer en drukwerk
 • correctie voor voorraad
 • aantal gemaakte kopieën (maar als er veel dubbelzijdig wordt gekopiëerd dan moet daarvoor gecorrigeerd worden om het papiergebruik te bepalen)
  • De milieudienst West-Holland berekent het percentage dubbelzijdig printen en kopiëren. Lees verder...
 • Hou het simpel: kies voor getallen die eenvoudig te registreren zijn en waarvan registratie zinvol is.

Voordelen van papierbesparing

 • Minder kosten inkoop papier
 • Minder kosten kopiëren (afhankelijk van lease/kopieercontract)
 • Minder kosten archiveringsmateriaal (mappen)
 • Minder kosten porti voor zaken die verzonden worden
 • Minder afval
 • Minder schrijftijd bij het beperken van de lengte van rapporten
 • Milieuwinst
Overzicht papierbesparingsmaatregelen
  Maatregel Betrokkenen
Kopiëren, printen en drukken 
1 centraal dubbelzijdig kopiëren Centrale repro
2 uitbesteed kopieerwerk dubbelzijdig Alle afdelingen
3 decentraal dubbelzijdig kopiëren Alle afdelingen
4 verkleind kopiëren Alle afdelingen
5 standaard dubbelzijdig printen Automatisering/inkoop
6 digitaal kopiëren en printen met een machine Automatisering
7 dubbelzijdig briefpapier MT en inkoop
8 tellers en kopieerquota toepassen Facilitair
9 leasecontracten: juiste app. bij juiste hoeveelheden prints/ kopieën Facilitair
10 aantal prints beperken Alle afdelingen
Presentatie van informatie 
11 standaard instellingen wijzigen: marges, lettertypes i.c.m. met huisstijl Automatisering, PR
12 minder en beter schrijven MT, alle afdelingen
13 meer werken met samenvattingen Alle afdelingen
Oplagen 
14 bij opdrachten expliciet om dubbelzijdige rapporten vragen Opdrachtgevers
15 minder kopiëren (nauwkeurige oplagebepaling en papierbewustzijn) Afdelingen, repro
16 interne informatiestromen onderzoeken en aanpassen op vraag Facilitair
17 oplagebepaling door middel van antwoordkaart Afdelingen
18 printing on demand Facilitair
Digitale informatie 
19 elektronisch faxen Afdelingen, automatisering
20 E-mail bevorderen MT, afdelingen
21 telefoongids, reisplanner, etc. op Cd-rom Facilitair
22 overzetten van documenten op andere informatiedragers Archiefdienst, Facilitair
Overig 
23 enkelzijdig bedrukt papier opnieuw gebruiken (o.a. kladblok) Facilitair
24 meer gebruik maken van mededelingborden MT, afdelingen
25 rondstuurenveloppen voor interne post Facilitair
26 verzendlijsten voor tijdschriften Facilitair
27 screenen van abonnementen Facilitair
28 adressenbeheer optimaliseren Administratie, e.d.
29 ander papiergewicht MT, inkoop