Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Schoonmaak

Wat voor milieumaatregelen kunt u nemen bij de schoonmaak van gemeentelijke gebouwen? Denk bijvoorbeeld aan:
 • preventie;
 • schoonmaakmethode;
 • schoonmaakmiddelen.

Inhoud van deze pagina

Nulmeting

Wat is de milieubelasting door schoonmaak en welke onderdelen hebben prioriteit? Een inventarisatie van de stand van zaken geeft aangrijpingspunten voor verbetering. Bovendien kunt u later het effect van uitgevoerde maatregelen nagaan. Belangrijke punten:
 1. zijn milieumaatregelen meegenomen in het schoonmaakcontract of het schoonmaakplan?
 2. de samenstelling van de schoonmaakmiddelen;
 3. de hoeveelheid verbruikte schoonmaakmiddelen per vierkante meter;
 4. waarvoor wordt water gebruikt?
 5. de frequentie van schoonmaken voor diverse gebouwonderdelen;
 6. wordt extra energie gebruikt voor verlichting en verwarming omdat er buiten werktijden wordt schoongemaakt?
 7. afvalscheiding door de schoonmaakploeg;
 8. veilige opslag van de schoonmaakmiddelen.

Maatregelen

Wat voor maatregelen kunt u nemen om de milieubelasting van schoonmaak te verminderen?

Preventie

 • Leg deurmatten neer om inloop van vuil te voorkomen.
 • Gebruik dienbladen zodat er minder gemorst wordt.
 • Maak niet méér schoon dan nodig is, dus minder frequent in ruimten die niet vaak gebruikt worden.
 • Weeg bij aanschaf van meubilair, vloeren e.d. het schoonmaakaspect mee.
 • Schoonmaken tijdens kantooruren bespaart op licht, warmte en beveiliging.
 • Als buiten werktijd wordt schoongemaakt, spreek dan af dat de schoonmakers bij vertrek het licht uitschakelen.
 • Registreer het verbruik van schoonmaakmiddelen en neem maatregelen als er onverwachte pieken in het verbruik zitten;
 • Voorzie gladde vloeren van een waslaag op basis van waterige emulsie, zodat ze makkelijker schoongemaakt kunnen worden.

Schoonmaakmethode

 • Veeg een vloer eerst voor er wordt gedweild.
 • Gebruik zo min mogelijk water en schoonmaakmiddel:
  • vroeger werd gewerkt met de natte methode: water met schoonmaakmiddel. Dit leidde tot verspreiding van vuil en overdosering (tot 40%);
  • spraymethode: sprayen op doekje geeft een betere dosering en minder verbruik;
  • microvezeldoekje zonder schoonmaakmiddel. De doekjes zijn minstens vijfhonderd maal te wassen. Deze methode is sneller dan de natte of spray-methode.

Schoonmaakmiddelen

 • Gebruik geen chloor en kies voor middelen die het milieu minder belasten:
  • een lijst van ongewenste stoffen in schoonmaakmiddelen vindt u in de preventie-factsheet Milieusparend schoonmaken van Stimular;
 • Maak droog schoon (zwabberen, vegen) waar dat kan.
 • Gebruik doseersystemen voor schoonmaakmiddelen; zonder doseersysteem wordt meestal meer dan 40% te veel gebruikt;
 • Test een lagere dosering van schoonmaakmiddel. In de praktijk kan hierdoor 25 - 50% op het verbruik bespaard worden.
 • Reduceer het aantal verschillende middelen.
 • Gebruik navulbare verpakkingen.
 • Gebruik hulpmiddelen (zwabbers, doekjes, sponzen, emmers, etc.) die langer mee gaan.
 • Beperk het gebruik van luchtverfrissers.
 • Sla schoonmaakmiddelen veilig op. Bij opslag van meer dan 25 liter of 25 kg gevaarlijke stoffen op dezelfde plek zijn specifieke opslagvoorzieningen nodig. De richtlijnen waaraan de opslag moet voldoen zijn vastgelegd in CPR-15. Uw milieu-inspecteur of medewerkers van de regionale milieudienst kunnen u vertellen waaraan de opslag moet voldoen.
  • Tijdens een inspectie bij de gemeente Rozenburg bleek dat er meer dan 25 liter schoonmaakmiddel was opgeslagen in een kast die daarvoor niet geschikt was. De keus was toen: de voorraad verkleinen, een geschikte kast aanschaffen, de voorraad verdelen over meer plekken in het pand of schoonmaakmiddelen gebruiken die niet onder de richtlijnen voor gevaarlijke stoffen vallen.

Meer weten?

Aanvullingen?

Heeft u een inspirerende actie, mooie startnotitie, een tip voor collega's? Stuur ons een e-mail om uw tips en acties aan te melden voor de site.