Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeenten Voorschoten en Het Bildt stappen in microkrediet

De gemeenten Voorschoten en Het Bildt zijn de eerste twee gemeenten in Nederland die Oikocredit investeren. Beiden gemeenten hebben 250.00 euro geïnvesteerd in het BNG Fido Optimaalselect Fonds van BNG Vermogensbeheer. Dit geld wordt deels geïnvesteerd in mensen en deels in duurzame en veilige obligaties. Het geïnvesteerde bedrag is gegarandeerd. Dit is verplicht voor overheidsgelden.

Oikocredit

Oikocredit strijdt tegen armoede door leningen te verstrekken aan groepen mensen in ontwikkelingslanden. Met (micro)krediet kunnen zij een beter bestaan opbouwen, bijvoorbeeld door een bedrijf op te zetten. Banken geven arme mensen vaak geen lening, omdat ze geen onderpand hebben. Oikocredit kan deze mensen wel verder helpen. Dit doen zij via een netwerk van lokale kantoren. Zo financieren zij microkredietinstellingen, coöperaties en kleine en middelgrote ondernemingen.

Sociaal en financieel rendement

Een gemeente kan op verschillende manieren bijdragen aan armoedebestrijding en Fair Trade en zo meewerken aan het realiseren van de VN Millenniumdoelen. Dit kan via giften, maar ook door geld te investeren. Beleggen moet wel veilig en verantwoord, want een gemeente mag niet zomaar beleggen. Dit kan via Oikocredit. Het gaat hierbij niet alleen om financieel rendement, maar ook om sociaal rendement.

Bron: Oikocredit en P+ november en december 2010