Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Vlaardingen besteed duurzaam aan met CO2-prestatieladder

Veel overheden streven ernaar duurzaam aan te besteden. Het is een belangrijk onderdeel van de verwezenlijking van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Maar hoe pak je het aan? Zeker voor lagere overheden is duurzaam aanbesteden nieuw. Vlaardingen steekt zijn nek uit en zet de eerste stappen bij het laten opknappen van een kademuur. De CO2-prestatieladder helpt de gemeente hierbij op weg.

Nieuwe kademuur geschikt voor CO2-prestatieladder

Vlaardingen, onder de rook van Rotterdam, zeventigduizend inwoners en in omvang de vijfde binnenhaven van het land, moet een kademuur herstellen. legt Peter de Block, sectiehoofd Openbare Werken van de gemeente, uit. “We waren al een tijdje op zoek naar een geschikt project en dit wordt het. Het is van voldoende omvang, maar ook weer niet heel erg groot, en aannemers kunnen laten zien wat ze in huis hebben: duurzaam, innovatief en creatief. Het besluit is genomen, mooi, maar dan is natuurlijk de vraag: hoe pakken we dit aan? Het wordt voor ons de eerste keer dat we de CO2-prestatieladder toepassen; het is dus nieuw voor ons en dat moeten we allemaal goed uitzoeken. We hebben ons laten adviseren door SKAO en CROW.”

De ladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om duurzaamheid te bevorderen bij aanbestedingen en richt zich op overheden en bedrijven. CO2-bewust handelen staat centraal, in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Dit uit zich in energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Uitgangspunt is dat inspanningen worden beloond. De ladder kent vijf treden of niveaus. Hoe hoger de trede die een bedrijf behaalt, hoe meer voordeel het krijgt bij de gunning. De aanbestedende partij bepaalt het gunningvoordeel per trede. De trede op de ladder die een bedrijf behaald heeft, is te lezen op een certificaat, dat door een certificerende instelling wordt afgegeven. Een certificaat is drie jaar geldig; elk jaar is er een ‘audit’.

Niet duurder

Volgens programmamanager Duurzaamheid Frank van Zelst van de gemeente Vlaardingen is het gebruik van de ladder niet duurder: “Wij moeten aan de voorkant wel investeren – in manuren en misschien ook in duurdere materialen – maar dat verdienen we later weer terug. Bijvoorbeeld doordat een duurzaam project lagere beheer- en onderhoudskosten heeft.” Collega Paul de Haas, projectleider Openbare Werken: “Er gebeurt al het nodige in de markt op het gebied van duurzaamheid en dat willen wij als gemeente stimuleren. De CO2-prestatieladder helpt ons op weg. Zonder de ladder waren we er niet aan begonnen.” “Het is extra spannend voor ons”, vervolgt Peter de Block. “Aangezien we nog niet veel ervaring hebben met nieuwe contractvormen. Maar we zullen bij deze aanbesteding ook met EMVI, economisch meest voordelige inschrijving, moeten werken om de korting te kunnen vaststellen voor de trede die de aanbestedende partij op de CO2-prestatieladder heeft bereikt.”

Bron: Skao, CROW, Gemeente Vlaardingen