Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Subsidie voor aanbestedende diensten voor extern advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen

Mei 2019

De Rijksoverheid stelt subsidie beschikbaar om aanbestedende diensten te stimuleren om hun duurzaamheidsambities te realiseren via inkoop. Ben je een aanbestedende dienst en zie je kansen om klimaatneutraal en circulair in te kopen? Zoek je kennis en/of capaciteit hiervoor? Vanaf 1 mei 2019 tot en met 30 september 2019 kun je een aanvraag doen voor de Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI) voor het inwinnen van extern advies over maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Hiermee kun je 10.000 euro aanvragen voor advies van een ervaren MVI-adviseur zoals Stichting Stimular.

Advies van Stimular

Stimular biedt ondersteuning bij klimaatneutraal en circulair inkopen:

  • Opstellen van een beoordelingssystematiek
  • Toepassen van inkoop-instrumentarium, bijvoorbeeld CO2-Prestatieladder en Milieukostenindicator (MKI), in aanbestedingen
  • Meten van de klimaatimpact van ingekochte producten en diensten

Lees meer over het advies van Stimular

Bronnen: rvo.nl en stimular.nl