Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeenten werken samen met sociale werkvoorziening

Diverse gemeenteraden op de noordelijke Veluwe, waaronder Harderwijk, hebben een motie aangenomen om de sociale werkvoorziening meer opdrachten te gunnen. Hierin werken de gemeenten samen met de Inclusief Groep NV. Deze dienst geeft werk aan 1200 mensen op de Noord-Veluwe, veelal mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Directeur Marjo Gruisen heeft al meerdere malen een oproep gedaan aan gemeenten om de dienst meer opdrachten te gunnen. In Harderwijk bijvoorbeeld wordt nu nog veel onderhoud van openbaar groen verricht door commerciƫle marktpartijen. Het algemeen bestuur van de Regio Noord-Veluwe heeft in januari 2011 al een motie aangenomen met als doel meer produkten en diensten van het sociale-werkvoorzieningsbedrijf te kopen.

Win-win situatie

Het is deels eigen belang. De Inclusief Groep voorziet een tekort van anderhalf miljoen euro in 2014 door de verminderde Rijksbijdrage per werknemer. De gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten, Ermelo, Nunspeet, Elburg en Oldebroek en Nijkerk zijn eigenaar van de Inclusief Groep en willen voorkomen dat het bedrijf in de rode cijfers komt. Bestuurder Hans Alfons, tevens raadslid van de VVD in Harderwijk, is blij met het besluit. "De voorwaarde is dat het niet om concurrentie-vervalsing gaat en dat de Inclusief Groep de opdracht tegen een marktconform tarief kan uitvoeren."

Bron: Gemeente Hardewijk