Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Theater Carré heeft brandblussers met ECO-schuim

De brandblussers die bij Carré hangen zorgen voor dubbele veiligheid. Ze blussen brand én ze zijn voorzien van milieuvriendelijk ECO schuim: 6 liter water en 0,3 liter biologisch afbreekbaar schuim. Het schuim en het water worden gescheiden opgeslagen in de blusser en komen pas bij elkaar als de brandblusser gebruikt wordt. Eens in de 10 jaar wordt de 0,3 liter blusschuim vervangen. De levensduur van deze brandblusser is circa 20 jaar (ten opzichte van vijf jaar van een conventionele schuimblusser).

Minder afval

Een ECO schuimbrandblusser zorgt voor ca. 97% minder afval dan een conventionele brandblusser. Bij conventionele brandblussers zijn water en schuim al in de brandblusser gemengd, waardoor bij vervanging van het schuim meer afval ontstaat. Conventioneel blusschuim (6 liter) wordt in 20 jaar 4 maal vervangen en veroorzaakt dus 24 liter afval. Een duurzame brandblusser veroorzaakt in de zelfde periode slechts 0,6 liter afval (alleen het schuim).

Vergelijkbare kosten

Een duurzame schuimblusser kost ongeveer €230 en gaat 20 jaar mee. Per jaar kost deze blusser dus €11,50. Een conventionele schuimblusser kost € 60 en gaat 5 jaar mee. Per jaar kost deze €12. Het kostenvoordeel is dus miniem. Het milieuvoordeel is aanzienlijk!

Bron: Carré, Saval brandblussers en Waterland