Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Rijkswaterstaat sluit aan bij CO2-prestatieladder

Rijkswaterstaat koopt 100% duurzaam in. Bij Duurzaam inkopen maakt Rijkswaterstaat onderscheid tussen Facilitair en GWW (grond-, weg-, waterbouw). Op facilitair gebied focust Rijkswaterstaat zich de komende jaren op duurzaam inkopen, reductie van energiegebruik en vervoer en milieumanagement. Rijkswaterstaat heeft zich gecommitteerd aan het Rijksbeleid om 100% duurzaam in te kopen. Dit houdt in dat bij alle aanbestedingen en inkopen Rijksbrede minimumeisen voor duurzaamheid gelden. Deze duurzaamheidcriteria zijn in opdracht van het Ministerie van VROM opgesteld door het agentschap SenterNovem, dat nu Agentschap NL heet.

Rijkswaterstaat wil meer doen op gebied van duurzaam inkopen

De duurzaamheidsambities van Rijkswaterstaat worden vertaald naar relevante inkoopcategorie├źn. Daarnaast wordt de markt uitgedaagd om duurzaamheidsoplossingen aan te bieden bij inschrijvingen, als onderdeel van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Rijkswaterstaat stimuleert duurzaam bouwen door de milieuprestaties mee te laten tellen ten opzichte van de prijs. Hierbij gebruikt Rijkswaterstaat onder andere het rekenprogramma DuboCalc, een instrument om de duurzaamheid van grond-, weg-, en waterbouwkundige werken te beoordelen. Dit betekent dat aanleg en onderhoud van infrastructuur milieuvriendelijker wordt. Bovendien werken Rijkswaterstaat en ProRail met partners samen aan een CO2-prestatieladder die duurzaam werken van ondernemers beloont. Inschrijvers bij aanbestedingen bepalen zelf hoe zij dit vertalen naar hun bedrijfsvoering. Op deze manier onderscheiden zij zich en is het effect dat CO2-reductie plaatsvindt.

Bron: AgentschapNL, CO2┬Čprestatieladder, Rijkswaterstaat