Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Rijksmarktplaats bespaart bijna 30 miljoen

Kantoormeubilair dat bij het ene ministerie overbodig is, kan bij een ander ministerie uitkomst bieden. Maar hoe weten ministeries van elkaar waar meubilair over of juist nodig is? Daarvoor is in 2011 rijksmarktplaats.nl in het leven geroepen. Rijksmarktplaats.nl is de digitale etalage waar gebruikt kantoormeubilair van de rijksoverheid via het team rijksmarktplaats aan rijksoverheden wordt aangeboden. Het meubilair is gratis af te nemen.

Waarde van oud kantoormeubilair

Vijf jaar geleden startte rijksmarktplaats.nl voor hergebruik van overtollig kantoormeubilair bij de rijksoverheid. Toen werd geschat dat circa zes ton euro per jaar bespaard zou kunnen worden door niet automatisch nieuw meubilair te kopen maar af te nemen via rijksmarktplaats.nl. Een zeer voorzichtige schatting zo blijkt; over de laatste vijf jaar bespaarde leveringen via rijksmarktplaats de schatkist richting de dertig miljoen euro!

Hergebruik óók duurzaam

Door geen nieuw meubilair meer aan te schaffen, doet de rijksoverheid ook aantoonbaar aan duurzame bedrijfsvoering. Hergebruik van meubilair beperkt de CO2-uitstoot die anders vrijkomt bij productie van nieuw meubilair en op materiaalgebruik. Het beheer en de uitvoering van rijksmarktplaats zijn ondergebracht bij DRZ, een directie van het ministerie van Financiën. Een logische keuze want de Regeling materieelbeheer schrijft immers voor dat overtollige producten bij DRZ aangemeld moeten worden voor verdere verwerking.

Bron: www.pianoo.nl.