Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Circulaire aanbesteding voor warme-en koude drankenvoorziening

De gemeente Enschede streeft een gemeente zonder afval en uitval na. Dit komt ook terug in het inkoopbeleid, waar zij oktober 2016 een circulaire aanbesteding voor warme- en koude drankenvoorziening uitvroegen.

Circulaire aanbestedingsmethodiek

De gemeente Enschede hanteert de methodiek Rapid Circular Contracting voor zijn inkopen. Deze methode is ontwikkeld door Stichting Circulaire Economie , die de gemeente begeleidt bij dit inkoop- en innovatie proces. In plaats van uitgebreide bestekken en een juridische toonzetting wordt gezocht naar een partij die het meest geschikt is. Hiermee wordt een partnerschapscontract getekend zonder dat het eindresultaat op dat moment bekend is. In dat contract wordt vastgelegd dat de winnende coalitie, samen met de opdrachtgever, een integraal ontwerptraject in gaan en oplossingen zullen realiseren, die meervoudige, maatschappelijke en circulair verantwoorde meerwaarde vertegenwoordigen en de belangen en ambities van alle stakeholders dienen.

Samenwerking is de sleutel

De nieuwe inkoopmethode laat zien dat voor circulaire aanbestedingen een andere insteek vereist is. Partnerschapscontracten maken het mogelijk voor gemeenten om in samenwerking met de winnende coalitie tot een circulaire aanbesteding te komen.

Bron: Circulaire Economie Enschede