Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Pilot circulair inkopen kantoorinrichting ProRail

De vloerbedekking en het meubilair van de nieuwe verkeersleidingspost van spoorbeheerder ProRail is circulair ingekocht. Het in juni 2015 in Utrecht geopende kantoor was onderdeel van de Green Deal Circulair Inkopen en kreeg subsidie vanuit het Europese project REBus.

Nieuwe businessmodellen

De transitie naar een circulaire economie – van afval naar grondstof – is een sterke ambitie van de overheid. Inkoop is een instrument om dit te stimuleren, en pilots zijn de ideale manier om ervaring op te doen in de praktijk. ProRail laat met de pilot zien dat circulair inkopen geen toekomstmuziek is, maar nú al kan. ProRail: "Circulair inkopen kan in verschillende gradaties. Alleen al met goed onderhoud of slimme materiaalkeuzes kun je de levensduur verlengen. Circulair inkopen vergt ook een omslag in denken."

Tapijt en meubels

ProRail sloot een tienjarig prestatie- en onderhoudscontract met Desso. Het zijn gestreepte tapijttegels – flexibel en minder besmettelijk – gemaakt van ecologisch materiaal. Desso is ervoor verantwoordelijk dat het tapijt na tien jaar nog van goede kwaliteit is en een nieuwe bestemming krijgt of zo hoogwaardig mogelijk gerecylced wordt waarna de grondstoffen hergebruikt kunnen worden.

Het circulair inkopen van meubilair bleek een grotere uitdaging. Het is geen homogeen product, zoals vloerbedekking. Omdat de geselecteerde leverancier niet bood wat ProRail zocht op circulair gebied heeft Prorail ervoor gekozen, geen langdurig contract af te sluiten, maar het meubilair eenmalig aan te schaffen. Wel zijn hierbij circulaire keuzes gemaakt, door ecologische stoffen en modulaire meubels te kiezen. ProRail onderzoekt nog hoe zij het onderhoud zo kunnen inrichten dat het de levensduur van de producten verlengt.

ReBUS en Green Deal Circulair Inkopen

Deze ProRail-case is een pilot van REBus - een Europees project dat in Nederland wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat, PIANOo, MVO Nederland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Doel van het project is kennis opdoen en delen over het potentieel van grondstofbesparende verdienmodellen. En te ervaren of deze modellen eind 2016 de beoogde 15% aan grondstof- en kostenbesparing opleveren.

bron: REBus/ProRail